Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Działkowcy z Mierszowa pozostają w PZD - 15.07.2014

W dniu 12 lipca br. w ROD „Przyszłość" w Mieroszowie - na placu edukacyjno - rekreacyjnym odbyło się ustawowe zebranie wszystkich działkowców korzystających z działek na podstawie prawa do działki, położonych na terenie ROD "Przyszłość".  Celem zebrania było przeprowadzenie głosowania w sprawie wyboru stowarzyszenia, które będzie prowadziło Rodzinny Ogród Działkowy  "Przyszłość" w Mieroszowie.

 Zebranie  rozpoczęło się  wysłuchaniem i odśpiewaniem hymnu  działkowców " Zielona Rzeczpospolita". Prezes ROD  po otwarciu zebrania przywitał przybyłych działkowców,  Wiceprezesa  OZS  PZD w  Szczawnie  Zdroju - p. Henryka Ziomka oraz  zaproszonych  gości :  Pana  Andrzeja Laszkiewicza - Burmistrza  Mieroszowa, Pana  Ryszarda Gubernata  Przewodniczącego Rady Miasta,  przedstawicieli  Koła Łowieckiego "Knieja" w Mieroszowie oraz przedstawicieli Ochotniczej Straży Pożarnej w Mieroszowie.

     Po dokonaniu  wszystkich  formalności  związanych z  procedurami  wynikającymi z wytycznych dot. przeprowadzania  zebrań  wszystkich  działkowców - Przewodnicząca Komisji Mandatowej stwierdziła, że i w II terminie  - frekwencja jest niewystarczająca  aby  zebranie  mogło podejmować  wiążące  uchwały, a w związku z powyższym  nasz - Rodzinny Ogród Działkowy "Przyszłość"  pozostaje jednostką  organizacyjną  Stowarzyszenia Ogrodowego Polski Związek Działkowców .

Powyższa informacja  została  przyjęta  oklaskami. Jeden z działkowców stwierdził, że   działkowcy z ROD "Przyszłość" zawsze  okazywali poparcie dla  PZD i nigdy  nie brali pod uwagę zmianę   organizacji , która  prowadziła by ich ogród.

Następnie  Wiceprezes OZS PZD  poinformował zebranych o  bardzo niekorzystnym i szkodliwym  orzeczeniu NSA  dot.  altan  oraz o działaniach,  które w tym  zakresie   podjęła  Krajowa Rada PZD. O powołaniu  Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej  "STOP  ROZBIÓRKOM  ALTAN" ,  celem przedłożenia w Sejmie RP  projektu ustawy o zmianie  ustawy Prawo Budowlane oraz innych  ustaw  z tym związanych. 
               Działkowcy  wyrażając dezaprobatę  i oburzenie  na działania NSA,  zdecydowanie poparli   inicjatywę  Krajowej Rady PZD  oraz   deklarują  natychmiastowy  udział w  zbieraniu  podpisów  poparcia w tym zakresie.

Na  zakończenie  Zebrania, przedstawiciele  organizacji  współpracujących z działkowcami, zaprosili wszystkich na mini wystawę  prezentującą  zwierzęta  żyjące  w sąsiedztwie  ogrodów działkowych,  wystawę  prac  dzieci  na temat  życia  na działkach , a  gospodarze  ROD - na  poczęstunek, który  przygotowali sami  działkowcy  (  ciasta, owoce , kawa , herbatka i inne napoje  chłodzące).

 

Henryk  Ziomek

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio