Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Komunikat Prezydium KR PZD w sprawie realizacji planów inwestycji i remontów w ROD w 2013 roku - 11.07.2014

KOMUNIKAT

PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY PZD

DOTYCZĄCY REALIZACJI PLANÓW INWESTYCJI I REMONTÓW W ROD            

W 2013 ROKU

 

W 2013 roku w 1687 ROD zrealizowano 2097 zadań inwestycyjno-remontowych co oznacza,  iż w niektórych ogrodach wykonano więcej niż jedno zadanie. Wartość wszystkich zrealizowanych zadań w zakresie budowy nowej infrastruktury lub remontu istniejącej wyniosła ponad 50 milionów złotych.

W  97 % zadania inwestycyjno –remontowe zostały zrealizowane przy udziale środków finansowych rodzinnych ogrodów działkowych, okręgowych zarządów PZD i Krajowej Rady PZD, a jedynie w 3 % zadania zostały sfinansowane   ze środków zewnętrznych pochodzących przede wszystkim z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego.

Wybudowano bądź wyremontowano następującą infrastrukturę w ROD:

 • 125 476 m² ogrodzeń,
 • 289 bram i furtek,
 • 81 hydroforni i innych urządzeń wodnych,
 • 73 pompy wodne,
 • 591 punktów czerpalnych wody,
 • 97 451 mb sieci wodociągowej,
 • 132 126 mb sieci energetycznej,
 • 88 188 m² dróg i alei ogrodowych,
 • 3 555 m² pasów zieleni,
 • 304 mb kanalizacji, 34 sanitariaty,
 • w 460 ROD wykonano prace remontowo-inwestycyjne w domach działkowca i budynkach administracyjnych,

Poza wyżej wymienionymi pracami zrealizowano szereg innych zadań o charakterze inwestycyjno – remontowym, takich jak budowa rowów odwadniających, wykonanie nowych tablic informacyjnych, a także stworzenie planów zagospodarowania ogrodów.

Inwestycje i remonty w ROD służą wszystkim działkowcom, poprawiają jakość korzystania z działki oraz wpływają na wizerunek ogrodów i PZD. Zintensyfikowanie inwestycji w ROD nastąpiło po wprowadzeniu przez Krajowa Radę PZD w 2012 roku, specjalnego programu pod nazwą „Unowocześnianie Infrastruktury Rodzinnych Ogrodów Działkowych – ROD XXI wieku”, którego celem jest unowocześnianie infrastruktury rodzinnych ogrodów działkowych poprzez budowę nowej infrastruktury, remont i modernizację istniejącej oraz dostosowanie jej do potrzeb związanych z ochroną środowiska, bezpieczeństwem, edukacją, oraz koncepcją „otwartych ogrodów”.

 

MK

WGG KR PZD

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.