Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Komunikat w sprawie prac nad statutem PZD - 09.07.2014

Prezydium Krajowej Rady PZD na posiedzeniu w dniu 9 lipca 2014 r. omówiło wnioski i oceny zgłoszone w wyniku przeprowadzonych konsultacji projektu statutu PZD przez niektóre okręgowe zarządy PZD, jak również przez ich członków.

Prezydium KR PZD uznało za konieczne, aby dokładnym przeanalizowaniem zgłoszonych uwag zajął się Zespół Doradców Komisji Statutowej, który spotka się już w najbliższy piątek, tj. 11 lipca br. Wyniki prac Zespołu zostaną przedstawione do akceptacji Prezydium Krajowej Rady.

Projekt statutu PZD przyjęty przez Prezydium KR jeszcze w tym miesiącu zostanie przekazany do szerokiej konsultacji, aby jak najwięcej osób wyraziło swoją opinię na temat proponowanych  zapisów. Bardzo ważne będzie uzyskanie oceny projektu z ogrodów działkowych, w których zarówno organy ROD, jaki i indywidualni działkowcy powinni wypowiedzieć się i ocenić zaproponowane rozwiązania. Projekt statutu PZD będzie również oceniony przez członków PZD biorących udział w Okręgowych Konferencjach Przedzjazdowych, na których zostaną wybrani delegaci na Nadzwyczajny XI Krajowy Zjazd Delegatów PZD.

Krajowa Rada PZD zwołała Nadzwyczajny XI Krajowy Zjazd Delegatów PZD na dzień 23 października 2014 r. w celu uchwalenia statutu PZD.

 

(zrs)

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.