Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

ROD im. Kmdr ppor. Jana Grudzińskiego w Gdyni pozostaje w PZD - 08.07.2014

W dniu 5 lipca 2014 roku w ROD im. Kmdr ppor. Jana Grudzińskiego w Gdyni odbyło się ustawowe zebranie celem wyboru stowarzyszenia, które będzie zarządzać ogrodem. Zgodnie z ustawą o ROD powiadomiono listami poleconymi wszystkich działkowców. Prezes ROD Józef Matwies po otwarciu zebrania przywitał przybyłych działkowców oraz Wiceprezesa OZ PZD w Gdańsku p. Jana Dawidowicza. Na przewodniczącego zebrania zaproponował p. Bogusława Dąbrowskiego, którego kandydatura została przegłosowana jednogłośnie. Przewodniczący odczytał porządek i regulamin zebrania, które w głosowaniu zostały przyjęte. W dalszej kolejności powołano protokolanta oraz dokonano wyboru Komisji Mandatowej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.

Komisja Mandatowa na podstawie list obecności stwierdziła, że na 345 działkowców obecnych jest 65 osób i zgodnie z ustawą o ROD z 13 grudnia 2013 roku zebranie nie jest prawomocne do podejmowania uchwał. W związku z tym zebranie odbędzie się w II terminie i zgodnie z wolą uczestników po 30 minutach przerwy.

Po opuszczeniu sali, udostępnionej przez Zarząd ROD im. A. Domagalskiego w Gdyni, członkowie Komisji Mandatowej przygotowali nowe listy obecności i nowe mandaty.

Po przerwie Komisja Mandatowa stwierdziła, że w II terminie obecnych jest 76 osób i zgodnie z ustawą o ROD zebranie nadal nie jest prawomocne do podejmowania uchwał. W swoim odczytanym protokole stwierdziła, że wobec tego nasz ROD nadal pozostaje w strukturach stowarzyszenia ogrodowego PZD.

Działkowcy wyrażali zadowolenie z tego faktu podkreślając, że pozostanie w PZD jest naturalne a lepszego stowarzyszenia od niego nie ma.

Przewodniczący zebrania poinformował działkowców o szkodliwym społecznie orzeczeniu NSA dot. altan i reakcji Krajowej Rady PZD powołującej Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „STOP ROZBIÓRKOM ALTAN” celem przedłożenia w Sejmie RP projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo Budowlane oraz niektórych innych ustaw. Uczestnicy zebrania wyrażali oburzenie działaniem NSA i zgłaszali poparcie dla inicjatywy Krajowej Rady PZD. Zapewniano, że jak tylko Komitet zostanie zarejestrowany to natychmiast przystąpimy do zbierania podpisów na listach poparcia. Wobec wyczerpania porządku zebrania przewodniczący ogłosił jego zakończenie.

 

                                                                              Prezes ROD

                                                                            Józef Matwies 

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio