Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Spotkanie prezesów ROD delegatury radomskiej - 02.07.2014

W dniu dzisiejszym w klubie ,,Kwadrat” w Radomiu odbyło się spotkanie prezesów Delegatury Radomskiej PZD. W spotkaniu uczestniczyli wszyscy prezesi delegatury.

Na spotkaniu tym dokonano oceny przebiegu kampanii  sprawozdawczej w Delegaturze Radomskiej. Wprowadzenia do dyskusji dokonał przew. Delegatury pan Zygmunt Kacprzak. Zwrócił uwagę w jak w trudnym okresie dla działkowców odbywała się praca w ogrodach. Walka o ustawę była nadrzędnym celem. Ale należy zwrócić uwagę, że w 25 ogrodach prowadzone były inwestycje, przeglądy działek, organizowano dni działkowca itp. Działkowcy radomscy walczyli i realizowali przyjęty plan pracy.

Większość zebrań, odbyło się w drugim terminie, co jest niepokojące. Drugim punktem spotkania było omówienie przebiegu zebrań wszystkich działkowców w sprawie pozostania w strukturach PZD. Do tej pory odbyło się siedem takich zebrań, w pozostałych ogrodach  zebrania odbędą się  w okresie lata. Prezesi, stwierdzili że w przypadku ogrodów naszej delegatury będzie to czysta formalność, gdyż nie ma ogrodu, który by chciał odejść z obecnych struktur.

Również oczekujemy na dokumenty popierające działalność powstałego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, który w naszym imieniu określi definicję altany w prawie budowlanym.

Ważnym momentem naszego spotkania był udział v-ce przewodniczącego Zarządu Mazowieckiego SLD  pana Leszka Rejmera . Pan Rejmer zaproponował działkowcom wspólną listę w wyborach do samorządów. Uzgodniono, że w wyborach wezmą udział działkowcy z Radomia i miast i powiatów z terenu delegatury radomskiej.

Zebrani podjęli uchwałę, o promowaniu naszych kandydatów w ogrodach. Temu celowi mogą również służyć zebrania wszystkich działkowców, na których będziemy mogli promować kandydatów. Doświadczenie minionych lat karze nam traktować poważnie nasz udział w organach samorządowych.

Przypominamy, że zbliżają się wybory parlamentarne a po wyborach nie wiemy co może się zdarzyć.

 

                                                                Zygmunt Kacprzak

                                                          Przew. Delegatury Radomskiej

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio