Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"Koniecznym jest dokonanie zmian legislacyjnych w ustawie Prawo budowlane" - 02.07.2014

Stanowisko

kandydatów na działkowców i początkujących działkowców

z terenu Miasta Kielce z dnia 27.06.2014 r.

w sprawie wyroku NSA w przedmiocie altan w ROD

 

Po zapoznaniu się z wydanym orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 stycznia br. w zakresie definicji altany w ogrodzie działkowym i konsekwencji jakie to rozstrzygnięcie niesie dla blisko miliona działkowców w naszym kraju, pragniemy kategorycznie zaprotestować przeciwko przedmiotowemu wyrokowi, jako szalenie szkodliwemu dla ogromnej rzeszy użytkowników działek w ROD.

Nie jest naszym zdaniem dopuszczalne aby sprawę dotyczącą miliona osób oprzeć na słowniku języka polskiego czy encyklopedii internetowej!

Wydane orzeczenie jest całkowicie oderwane nie tylko od życia i zdrowego rozsądku ale także stoi w sprzeczności z zamiarami samego Ustawodawcy, regulującego materię altan na przestrzeni kilkudziesięciu lat.

Niemożliwym jest wręcz wyobrażenie sobie „altany” w ROD o powierzchni
35 m², trwale nie związanej z gruntem a przede wszystkim posiadającej lekką konstrukcję o charakterze ażurowym! Doprowadziłoby to do obiektów o konstrukcji wiaty, co nawet bez dalszych dywagacji wydaje się zwyczajnie absurdalne.

Definicja altany zawarta w ustawie Prawo budowlane określa graniczne parametry co do powierzchni i wysokości jakie może ona posiadać. Faktem jest, iż nie odnosi się do samej konstrukcji obiektu ale bezsprzecznym jest, iż zwiększając chociażby w bieżącym roku dopuszczalną powierzchnię zabudowy altany, nie miano na uwadze powiększania ogrodowej wiaty…

Z uwagi na znaczenie wyroku NSA, koniecznym jest dokonanie zmian legislacyjnych w ustawie Prawo budowlane i ustawie o ROD. Pozwoli to na całkowite rozwianie wszelkich wątpliwości w zakresie altan działkowych i uniknięcie katastrofalnych skutków na przyszłość dla ich właścicieli.

Tym bardziej popieramy w pełni działania, podjęte celem jak najszybszej nowelizacji w/w Ustaw i fakt powołania Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej
w tymże zakresie.

Niezmiernie przykrym jest jednak, iż środowisko polskich działkowców zmuszone jest ciągle do mobilizacji w celu ochrony swoich słusznie nabytych praw…

 

                                                                     Uczestnicy szkolenia

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio