Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Zebrania ustawowe w ROD - 01.07.2014

W dniu 28.06.2014 r. w ROD ,,Jaśmin'' w Gliwicach odbyło się zebranie działkowców, celem wyboru stowarzyszenia które będzie zarządzać ogrodem. Prezes ROD pani Maria Naróg po otwarciu zebrania przywitała działkowców oraz przedstawicieli Delegatury Rejonowej w Gliwicach w osobach; Zdzisława Kowalika wykładowcę szkoleń PZD oraz Kierownika Delegatury. Następnie zaproponowała na przewodniczącą dzisiejszego zebrania panią Krystynę Natalską kandydatura ta została jednogłośnie przegłosowana. Przewodnicząca zebrania odczytała porządek oraz regulamin zebrania, które w glosowaniu jednogłośnie zostały przyjęte. W dalszej kolejności dokonano wyborów Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Mandatowej. Następnie udzieliła głosu Komisji Mandatowej, która na podstawie listy obecności stwierdziła, iż na 160 działkowców w/g listy obecności obecnych jest 79 osób. Komisja mandatowa ogłosiła, iż zgodnie z Art.70.Ust.2 ustawy o ROD z dnia 13.grudnia 2013. r zebranie w I terminie nie może być prawomocne. W związku z tym zgodnie Art.72. Ustawy o ROD z dnia 13 grudnia 2013r i zgodnie z zawiadomieniem II termin zebrania odbędzie się 30 min później.


W czasie przerwy działkowcy podpisywali listę obecności na drugi termin zebrania , oraz listy poparcia ,,STOP ROZBIÓRKOM ALTAN''. Przedstawiciele Delegatury Rejonowej odpowiadali na zadawane pytania, które są nie jasne dla działkowców oraz zapisy projektu statutu PZD. Po upływie 30 min pani Prezes ROD pani Maria Naróg ponownie otwarła zebranie i na przewodnicząca zaproponowała panią Krystynę Natalską, które jednogłośnie została przegłosowana. Przewodnicząca zebrania ponownie odczytała porządek i regulamin zebrania, które zostały przyjęte jednogłośnie. Następnie dokonano wyborów Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Mandatowej. Następnie oddała głos Komisji mandatowej, która na podstawie listy obecności ze na 160 działkowców w/g listy obecności na II termin obecnych jest 73 osoby, co zgodnie z Art.72,ust 2 jest prawomocne i może podejmować Uchwałę.Po odczytaniu protokołu o zebraniu prawomocnym złożono wniosek o następującej treści. Składam wniosek aby ROD ,,Jasmin'' pozostał w stowarzyszeniu ROD PZD bo jest to gwarantem jedności i siły związku. Przewodnicząca zebrania poddała ten wniosek pod głosowanie, który został jednogłośnie przegłosowany. Następnie Komisja uchwał odczytała uchwałę że ROD ,,Jasmin'' w Gliwicach pozostaje w stowarzyszeniu ROD PZD.

 

Źródło: strona internetowa

Delegatury w Gliwicach

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.