Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Spotkanie działkowców w Płocku - 02.07.2014

28 czerwca 2014 r. w Spółdzielczym Domu Kultury w Płocku odbyło się zorganizowane przez Okręgowy Zarząd Mazowiecki Polskiego Związku Działkowców oraz Posła PSL Piotra Zgorzelskiego spotkanie działkowców z terenu działania delegatury OZM PZD w Płocku poświęcone nowej ustawie o ROD.

Na sali zgromadziło się ponad 130 działkowców. W spotkaniu udział wzięli: Poseł PSL Piotr Zgorzelski,  ze strony OZM PZD: Wiceprezes OZM PZD Pan Stanisław Zawadka, kierownik biura OZM PZD Anna Kubuj, radca prawny OZM PZD Ewelina Świątek oraz kierownik biura delegatury OZM PZD w Płocku Dariusz Antonowicz oraz goście: Zastępca Przewodniczącego Zarządu Rady Miejskiej SLD w Płocku Piotr Tolik, członek Zarządu Rady Miejskiej SLD w Płocku Litosława Koper, a także przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Płocku zastępca Dyrektora Wydziału Organizacji i Nadzoru Tomasz Kominek oraz Dyrektor  biura Posła PSL Piotra Zgorzelskiego Pani Dorota Zakrzewska.

Spotkanie rozpoczął Pan Stanisław Zawadka Wiceprezes OZM PZD, który w swoim wystąpieniu przypomniał jak długą i ciężką drogę przeszli działkowcy, aby z sukcesem zakończyć procedurę uchwalenia ustawy o ROD w Sejmie RP. Nadmienił również, że niestety obecnie działkowcom nie jest dane spać spokojnie, ponieważ tym razem Najwyższy Sąd Administracyjny w swoim wyroku stwierdził, że altany usytuowane na działkach w ROD powinny mieć lekką, ażurową konstrukcję. Powyższe, jest nie do przyjęcia, ponieważ można powiedzieć, że od zawsze altany na działkach w ROD to były małe domki, obecnie o wymiarach do 35 m kw. W związku z tym Krajowa Rada PZD postanowiła, wyjść naprzeciw oczekiwaniom wszystkich działkowców i doprecyzować pojęcie altany poprzez napisanie obywatelskiego projektu ustawy nowelizującej prawa budowlane w tym zakresie. Projekt ustawy już powstał, teraz trzeba tylko zebrać odpowiednią ilość podpisów, tak aby można było złożyć projekt w Sejmie. Dlatego, też Wiceprezes Stanisław Zawadka zaapelował do zebranych w aktywne włączenie się  w zbieranie podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o ROD, tak aby złożenie również tego projektu ustawy zakończyło się sukcesem w Sejmie.

Głos w tej sprawie zabrał również Poseł Piotr Zgorzelski, który zaproponował, że PSL jest gotowe poprzeć projekt ustawy przygotowany przez PZD, podkreślił przy tym, że PSL, jest gotów w każdej chwili przygotować projekt poselski nowelizujący ustawę o prawo budowlane. W swojej wypowiedzi zaznaczył także, że jest otwarty na współpracę z działkowcami, a pracownicy jego biura chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania prawne nurtujące działkowców Płockich w zakresie ustawy o ROD. Zapewnił, że zawsze popierał działkowców i to się nie zmieniło. W swojej wypowiedzi wskazał również, na potrzebę jedności w działaniu, bo tylko pokazanie rządzącym, że działkowcy mówią jednym głosem jest w stanie zapewnić sukces w każdej ważnej dla działkowców sprawie.

Następnie najważniejsze zagadnienia ustawy o ROD przedstawiła kierownik biura OZM PZD oraz radca prawny OZM PZD. Największa liczba pytań dotyczyła przepisów ustawy o ROD regulujących sposób przenoszenia prawa do działki, a także kwestie związane z wypowiedzeniem umowy dzierżawy działkowej. Działkowcy Płoccy podnosili również, że ich zdaniem członkostwo w stowarzyszeniu ogrodowym powinno być obowiązkowe, bo to ich zdaniem jednoczy wszystkich działkowców w zakresie zarządzania ogrodem.

Ważną kwestia poruszaną podczas spotkania była również sprawa wyroku NSA w sprawie konstrukcji altan w ROD. Działkowcy nie zgadzają się z treścią definicji altany w ROD jaką w swoim wyroku zaprezentował NSA. W swoich wypowiedział podkreślali, że jest to kolejny zamach na prawa działkowców w Polsce, dlatego dobrze się stało, że PZD przygotowało obywatelski projekt ustawy  nowelizującej ustawę prawo budowlane w zakresie definicji altany. Działkowcy zapewnili także, że popierają projekt w całej rozciągłości i dołożą wszelkich starań, aby zebrać jak największą liczbę podpisów pod tym projektem.

Spotkanie zakończyło się deklaracją, wszystkich zgromadzonych, że tylko w jedności siła i trzeba zrobić wszystko, aby ogrody działkowe w Polsce istniały. Dlatego tak ważne jest wspólne działanie, a poprzez to pokazanie jedności wszystkich działkowców w Polsce, bo jak pokazuje czas, dzięki temu można wszystko.

AK

Powrót

Copyright © 2019 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio