Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Posiedzenie Krajowej Komisji Rewizyjnej - 27.06.2014

W dniach 23-25 czerwca 2014 roku odbyło się kolejne posiedzenie Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców.

Krajowa Komisja Rewizyjna zgodnie ze statutowymi kompetencjami dokonała badania sprawozdania finansowego Związku za 2013 rok i za okres 1-18 stycznia 2014 roku. Badanie przeprowadzono w oparciu o:

- sporządzone przez Zarządy ROD i Okręgowe Zarządy PZD sprawozdania finansowe, sprawozdania z Funduszu Rozwoju ROD i Funduszu Oświatowego PZD za 2013 rok i za okres l-18.01.2014r., zbadane przez Komisje Rewizyjne ROD i Okręgowe Komisje Rewizyjne PZD. Wszystkie sprawozdania na wniosek komisji rewizyjnych zostały przyjęte uchwałami przez organy do tego upoważnione, czyli Walne Zebrania Sprawozdawcze członków ROD oraz członków Okręgowych Zarządów PZD.,

- sprawozdanie finansowe Krajowej Rady PZD, sprawozdanie z Funduszu Rozwoju, Funduszu Oświatowego, Funduszu Samopomocowego Krajowej Rady PZD, Funduszu Budowy Centralnego Domu Działkowca KR PZD, Funduszu Obrony ROD oraz środków na Funduszu na usuwanie klęsk żywiołowych w ROD, które zostało zbadane przez organ do tego upoważniony, czyli Krajową Komisję Rewizyjną oraz zatwierdzone uchwałą Krajowej Rady PZD.

Krajowa Komisja Rewizyjna PZD stwierdza, że wszystkie jednostki Związku prowadziły oszczędną gospodarkę finansową w 2013 roku.

Krajowa Komisja Rewizyjna PZD na swoim posiedzeniu podjęła uchwały w sprawie przedmiotu kontroli oraz w sprawie powierzenia Panu Romanowi Żurkowskiemu funkcji Sekretarza Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD.

Krajowa Komisja Rewizyjna PZD zajęła także stanowisko w sprawie szkodliwego społecznie i niebezpiecznego dla działkowców orzeczenia NSA z 9 stycznia 2014 roku.

 

inż. Maria Fojt

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.