Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Orzecznie NSA budzi wiele emocji wśród działkowców - 26.06.2014

STANOWISKO

RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO

„Kolejarz”

w sprawie interpretacji prawniczej pojęcia „altana”

 

Działkowcy myśleli, że teraz zajmą się uprawą swoich działek. Nastąpiło wyciszenie tej milionowej organizacji z chwilą uchwalenia ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13.12.2013r.

Niestety mylna sugestia. Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 09 stycznia 2014r. , interpretacja słowa „altanka” jest to niewielki pawilon nie związany z gruntem na trwałe o ażurowych ścianach.

W tej sytuacji wszystkie domki rekreacyjne na działkach Rodzinnych Ogrodów Działkowych są samowolą budowlaną i podlegają rozbiórce.

Sąd administracyjny przyjął wykładnię, którą w praktyce stosują organy budowlane co jest bardzo niekorzystne dla działkowiczów i należy w trybie szybkim dokonać zmiany przepisów prawa budowlanego.

W związku z powyższym ponowne działanie inicjatywy obywatelskiej staje się realne, stawiamy na doświadczenie Krajowej Rady PZD i inicjatywę w zmianie przepisów prawa budowlanego w odniesieniu do budownictwa działkowego.

 

 Zarząd ROD „Kolejarz”

(na oryginale 7 podpisów)

 

 

Chełm 2014.06.24

Powrót

Copyright © 2019 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio