Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

ROD liczący ponad 1600 działkowców zostaje w PZD - 13.06.2014

W dniu 12 czerwca 2014 r. o godz. 17 w hali „Gryfi” odbyło się zebranie ustawowe wszystkich działkowców z ogrodu liczącego 1625 członków. Ze względu na wielkość ogrodu zarząd podjął decyzję o zwołaniu zebrania w hali sportowej i słusznie przewidział , że ze względu na rangę i znaczenie zebrania dla dalszego funkcjonowania ogrodu działkowego będzie duże zainteresowanie zebraniem. Zarząd Okręgowy udzielał wszechstronnej pomocy w jego przygotowaniu. Pomimo tego, że podpisy zbierano przy 6-ciu stołach już od godziny 16ºº ustawiała się przed nimi kolejka. Potwierdzeniem dużego zainteresowania zebraniem jest również fakt , że na zebranie przybyły osoby starsze , często  z problemami w poruszaniu się . Rozdawano ulotki i ustawę w pytaniach i odpowiedziach . Jeszcze przed zebraniem wśród działkowców toczyła się rzeczowa dyskusja .  Zebranie otworzyła i powitała zebranych Pani prezes i przeprowadziła wybór przewodniczącego . Zebranie przebiegało zgodnie z obowiązującymi przepisami . W I terminie nie podjęło uchwały ,gdyż zgodnie z protokołem komisjimandatowej udział w zebraniu wzięło 546 działkowców co stanowi 33,6 %  . Wobec powyższego przewodniczący zakończył zebranie i zaprosił na zebranie w II terminie . Zebrani opuścili salę i ponownie składali podpisy na listach obecności . W II terminie w zebraniu wzięło udział 496 działkowców co stanowi 30,4 % uprawnionych . Zebrania pomimo kilku prób przy braku poparcia nie udało się przekształcić w wiec . W trakcie zebrania zabierał głos Prezes OZ przekazał informacje o ustawie i o sprawach bieżących . Przed podjęciem uchwał przedstawił rzeczowe argumenty to powinny zaważyć w podjęciu mądrej i słusznej decyzji wystąpienie to zostało przyjęte oklaskami . Zebrani podjęli uchwałę o pozostaniu w stowarzyszeniu PZD za uchwałą głosowało 478 uprawnionych co stanowi 96.76 % przeciw 5 co stanowi 0,01 % . W ten sposób zebrani ocenili dotychczasowa działalność organów statutowych , taki wynik głosowania jest przede wszystkim efektem wieloletniej dobrej pracy organów statutowych ogrodu i współpracy z okręgowym zarządem  .. Jest również dowodem na to , że jest duża świadomość wśród działkowców i nie dadzą się oni omamić obietnicami bez pokrycia .

Na zakończenie zebrania Prezes OZ pogratulował i podziękował zebranym za podjęcie decyzji gwarantującej dalsze właściwe funkcjonowanie rodzinnego ogrodu działkowego im. XX-lecia. Wystąpienie Prezesa zostało przyjęte oklaskami .

 

Przewodnicząca

                                                             Zebrania Ustawowego ROD im. XX-lecia

                                                                             Longina Ciesielska

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio