Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Świętokrzyscy działkowcy stawiają na PZD - 13.06.2014

Zgodnie z regulacjami nowej Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 13 grudnia 2013 r., każdy ROD winien określić się w zakresie stowarzyszenia, któremu powierzy prowadzenie ogrodu. Czas na podjęcie takiej decyzji upływa w dniu 19 stycznia 2015 r.

Jak widać, działkowcy mają jeszcze równo pół roku na podjęcie decyzji w powyższej sprawie.

Mimo pozostającego czasu, blisko połowa ogrodów działkowych z terenu województwa świętokrzyskiego postanowiła nie czekać i już teraz wyrazić swoje zdanie w omawianym zakresie.

Na dzień dzisiejszy tzw. zebrania ustawowe w celu wyboru stowarzyszenia odbyły się w aż 38 ogrodach na ogólną ich liczbę 79. ŻADEN z ogrodów nie podjął decyzji o opuszczeniu struktur PZD. Co więcej, w zdecydowanej ilości zebrań działkowcy podejmując decyzję o pozostaniu w dotychczasowym stowarzyszeniu ogólnopolskim, podjęli ją niemalże jednogłośnie. Sporadyczny wyjątek stanowiły głosy przeciwne czy wstrzymujące się.

Jest to doskonałym przykładem świadomości samych użytkowników działek co do roli i znaczenia jednolitej, dużej organizacji reprezentującej ich interesy i interesy blisko pięciu tysięcy ogrodów w naszym kraju.

Każdy kto śledził choć pobieżnie wydarzenia minionych ostatnich 2 lat w zakresie prac nad nową ustawą o ROD, wie doskonale jak niewiele brakowało aby żadna ustawa regulująca polskie ogrodnictwo działkowe nie weszła w życie.

Obecnie także nie brak kolejnych zagrożeń w postaci wystąpienia Związku Miast Polskich czy styczniowego wyroku NSA w zakresie altan ogrodowych.

Tylko jedna i silna struktura jest w stanie skutecznie przeciwstawić się nieustającym atakom na ROD – grunty, na których się one znajdują.

Osłabianie tychże struktur poprzez tworzenie mniejszych stowarzyszeń, jest prostą i wcale nie odległą drogą do zaprzepaszczenia ponad 115 – letniej idei ogrodnictwa działkowego i likwidacji ogrodów działkowych – ogrodów, którym i dziś nie brak przeciwników, czy to w postaci dużych samorządów czy środowisk deweloperskich…

                           

                                                                                              Jan Stańczyk

                                                                                              OZ Świętokrzyski   

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.