Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Działkowcy okręgu wrocławskiego wybierają PZD - 10.06.2014

Ustawa z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych zobligowała zarządy ROD do zwołania zebrań wszystkich działkowców w celu dokonania wyboru stowarzyszenia, które będzie w przyszłości prowadzić ogród działkowy.

Takie zebrania mają się odbyć w ciągu 12-tu miesięcy od chwili wejścia w życie ustawy.

Okręg wrocławski do zebrań tzw. „ustawowych” przygotował się niezwykle sumiennie i starannie odbywając 19 narad szkoleniowych z zarządami ROD oraz przekazując do ogrodów bardzo liczną korespondencję. W szeregu pism wskazywaliśmy na bezwzględne przestrzeganie procedury zwołania zebrania oraz uczestnictwa w nich wszystkich uprawnionych osób, jak również o warunkach podjęcia uchwały w sprawie wyboru stowarzyszenia.

Jak wynika z dotychczas odbytych zebrań, a odbyły się one w 33 ogrodach, w każdym z nich działkowcy opowiedzieli się za wyborem Polskiego Związku Działkowców jako stowarzyszenia, które będzie prowadzić ich rodzinny ogród działkowy.

Ten wybór odbył się albo poprzez podjęcie w  I  czy w  II  terminie uchwały o wyborze Polskiego Związku Działkowców albo poprzez wyrażenie poparcia dla Związku w dyskusji jaką przeprowadzono na zebraniu w przypadku braku kworum.

Jak wynika z materiałów dostarczonych do Okręgowego Zarządu działkowcy udzielili zdecydowanego poparcia dla Polskiego Związku Działkowców, podkreślając że to Związek przy pomocy działkowców wywalczył nową ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych, że jest to wyjątkowo korzystna ustawa, umacniająca istnienie ogrodów i prowadząca do ich dalszego rozwoju.

Wskazywali, że umożliwia ona uregulowanie stanu prawnego wielu terenów ogrodów działkowych, które nie były dotąd przekazane w użytkowanie wieczyste ani nie legitymowały się użytkowaniem w formie decyzji administracyjnej. Działkowcy wyrazili zadowolenie z rozstrzygnięć zapewniających im odszkodowania i ochronę ogrodów przed likwidacją na cele komercyjne.

Z pełna świadomością podkreślali dotychczasową efektywną pomoc ze strony Związku a zwłaszcza pomoc finansową w postaci dotacji wielu inwestycji i remontów na terenach ogrodów a także dobrą współpracę w sprawach prawnych, organizacyjnych i oświatowych.

Ogrody, które opowiedziały się za Polskim Związkiem Działkowców podejmując uchwały w I i II terminie to „Archimedes”, „Klecina”, „Czerwone Maki”, „Kwitnąca Dolina”, „Lotnik”, „Maślice”, „Park Wschodni”, „Promyk”, „Polana Popowicka”, „Pod Topolami”, „Przedświt”, „Westerplatte”, „Złota Reneta”, „Źródło Zdrowia” „Jutrzenka” w Czernicy i „Kolejarz” w Strzelinie  oraz „Jubilat”, „Wiosna” i „Zgoda” w Jelczu Laskowicach, „Stokrotka” i „ZNTK” w Oławie, „Konopnickiej” w Bierutowie, „Aster”, „Bajki”, „Nasturcja’, „Różanecznik”, „Spokojna Dolina”, „Tarnogaj”, „Tęcza”, „Wiarus” „Zdrówko”, „Zielona Dolina” we Wrocławiu i „Tulipan” w Siechnicach.

 

Prezes OZ PZD

we Wrocławiu

mgr  Janusz  Moszkowski

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.