Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

ROD „Zawiśle” we Włocławku z PZD - 09.06.2014

31 maja 2014 roku odbyło się pierwsze w rejonie miasta Włocławka, zebranie wszystkich działkowców zwołane w trybie art. 69 Ustawy o ROD z dnia 13 grudnia 2013 roku, Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Zawiśle".

Zebranie otworzył Prezes Zarządu ROD „Zawiśle" we Włocławku - p. Jerzy Korpalski, z uwagi na ustawowe unormowania dotyczące frekwencji, zebranie rozpoczęto w drugim terminie. Spośród zebranych wyłoniono Przewodniczącego zebrania - p. Kazimierza Sikorskiego oraz komisję mandatową, a także komisję uchwał i wniosków. Po stwierdzeniu prawomocności obrad przez komisję mandatową przystąpiono do dalszych obrad. Przewodniczący zebrania poprosił o zabranie głosu przybyłych na zebranie przedstawicieli Okręgowego Zarządu Toruńsko-Włocławskiego PZD w osobach: sekretarza OZ PZD - p. Leszka Konefała oraz opiekuna ogrodu i zarazem Członka OZ PZD - p. Stefana Bronowskiego. Obaj reprezentanci OZ PZD udzielali odpowiedzi na liczne pytania kierowane z sali od uczestników, a dotyczące zapisów nowej ustawy o ROD. Wielu zabierających głos zwracało baczną uwagę na niezaprzeczalny fakt, iż tylko duża organizacja jaką jest bezsprzecznie Polski Związek Działkowców, może się skutecznie bronić od zakusów deweloperów czyhających na możliwość przejęcia gruntów. Szczególny nacisk w wypowiedziach działkowcy kładli na to, że takim „namacalnym" dowodem na możliwości dużej organizacji jest pokazana jedność i siła okazana podczas ogólnopolskiej manifestacji działkowców 10 października 2013 roku, dzięki której udało się zmobilizować Parlament do zintensyfikowania prac nad ustawą działkową. W ciągu dalszej dyskusji działkowcy jak i przedstawiciele OZ PZD zgadzali się co do tego, że nie warto psuć dziesięcioleci dorobku związku wyodrębniając się i pozbawiając się jednocześnie możliwości pomocy merytorycznej, prawnej i finansowej ze strony PZD. Dyskutanci jasno określali to w swoich wypowiedziach, stwierdzając iż wyodrębnienie niesie za sobą niezliczoną ilość niewiadomych i obaw co do dalszego rozwoju ogrodnictwa działkowego.

Następnie Przewodniczący zebrania odczytał projekt uchwały ROD „Zawiśle” we Włocławku mówiący o wyborze stowarzyszenia zarządzającego ogrodem i pozostawieniu ogrodu w strukturach Polskiego Związku Działkowców. Projekt został zaakceptowany i w drodze jawnego głosowania przyjęty jednogłośnie.

 

Opracował: Stefan Bronowski

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio