Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Orzeczenie NSA wywołuje niepokój wśród działkowców - 09.06.2014

Warszawa, dn. 6 czerwca 2014r.

 

Stanowisko

Prezydium Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD

w sprawie regulacji prawnych dotyczących budownictwa na terenie ROD

 

Prezydium Okręgowego Zarządu Mazowieckiego Polskiego Związku Działkowców wyraża głębokie zaniepokojenie orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, dotyczącym regulacji prawnych związanych z budownictwem na terenie ROD. Przypadki nakazu rozbiórki budynków rekreacyjno – wypoczynkowych, o których słyszymy w ostatnim czasie budzą zdziwienie, ale też strach wśród działkowców. Podtrzymywana przez NSA interpretacja, iż za „altanę” można uznać wyłącznie niewielkie pawilony ogrodowe o lekkiej konstrukcji i ażurowych ścianach, nie związane trwale z gruntem, przeznaczone do wypoczynku oraz osłony przed słońcem i deszczem może doprowadzić do absurdu, gdyż większość altanek w ROD, które powstawały przez dziesięciolecia różni się od tej suchej i nieprzystającej do rzeczywistości definicji.

Jak wiadomo, nazwą altana lub altanka od lat określane są właśnie niewielkie domki wypoczynkowe, które służyły i służą działkowcom i nigdy nikt nie podważał w tak masowej skali zasadności ich istnienia w ogrodach działkowych.  Oczywistością i tradycją jest już to, że altana w polskich (i nie tylko polskich) ogrodach działkowych nie mogła pełnić tylko i wyłącznie roli osłony przed słońcem i deszczem, choćby dlatego, że pierwsze ogrody pełniły funkcję nie tylko rekreacyjną, lecz również produkcyjną. Działkowcy nie mogli więc obyć się bez altan pojmowanych jako niewielkie budynki – domki (mieszczące się w określonych przepisami rozmiarach), w których można nie tylko schronić się przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, ale też przechowywać plony, narzędzia oraz innych, niezbędnych do uprawy roślin i przebywania na działce sprzętów.

W związku z coraz większą ilością nakazów rozbiórki istniejących altan trafiających do działkowców, Prezydium OZM PZD popiera stanowisko KR PZD, mówiące o konieczności wystąpienia z wnioskiem o zainicjowanie prac nad nowelizacją przepisów prawa budowlanego, która zabezpieczyłaby działkowców przed niekorzystnymi dla nich interpretacjami pojęcia „altana”, gdyż obecne stanowisko NSA godzi praktycznie we wszystkich właścicieli altan w ROD. Inicjatywa taka jest konieczna ze względu na brak w obecnie obowiązujących przepisach, dostatecznie precyzyjnej definicji „altan działkowych”, co powoduje przypisywanie im zupełnie odmiennej roli, niż w rzeczywistości spełniają.

 

Uczestnicy posiedzenia Prezydium OZM PZD

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.