Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Senator Śmigielski, a sprawa ogrodów działkowych (nie tylko w Jaworznie) - 06.06.2014

W dniu 28.05.2014r. Polski Związek Działkowców Okręgowy Zarząd Śląski reprezentowany przez Prezesa Pana Józefa Noskiego, Wiceprezesa Pana Jana Jaworka oraz p.o. Dyrektora Biura OZ Śląskiego PZD Pana Krzysztofa Tekla spotkał się z Senatorem RP Panem Bogusławem Śmigielskim. Spotkanie odbyło się na prośbę OZ Śląskiego PZD w biurze Senatora w Jaworznie.

Powodem spotkania były działania podejmowane przez Pana Bogusława Śmigielskiego zwłaszcza w stosunku do Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Jaworznie ale również wobec innych ogrodów  znajdujących się w okolicznych miastach. Senator bowiem bardzo aktywnie uczestniczy w „wprowadzaniu” nowej ustawy o ROD, a zwłaszcza przepisów dotyczących wyodrębnienia ROD z Polskiego Związku Działkowców. PZD OZ Śląski śledząc dotychczasową działalność Senatora jest zdzwiony faktem, iż jego działanie nie ma charakteru obiektywnego. W spotkaniach, w których uczestniczył negatywnie odnosił się do Polskiego Związku Działkowców sugerując, iż najlepszym rozwiązaniem będzie wyłączenie ROD oraz samodzielne działanie każdego z nich. Ciągle na stronie internetowej Pana Senatora można przeczytać artykuły szkalujące PZD w tym ostatnio zamieszczony artykuł pt. „Spotkanie z działkowcami z Łubowca”. Z artykułu wynika, iż Pan Bogusław Śmigielski wspiera jaworznickich działkowców w wyłączeniu z PZD. Artykuł nie podaje jednak najważniejszego, a mianowicie argumentów, którymi każdy (dobry) polityk powinien się posługiwać. Senator nie wskazuje jakie są zalety i wady samodzielnego działania tj. wyłączenia z ROD, ograniczając się w zasadzie do stwierdzenia, „że lepiej się wyłączyć  i tyle”. Na uwagę zasługuje również fakt, iż Pan Bogusław Śmigielski zajmując się tematem ogrodów działkowych, słabo orientuje się w podstawowych zasadach obowiązujących w Polskim Związku Działkowców. W artykule zupełnie bowiem pomylono pojęcia, Senator uczestniczył bowiem w walnym zebraniu sprawozdawczym Rodzinnego Ogrodu Działkowego a nie jak sam wskazuje w „zjeździe sprawozdawczym” albo co gorsza „spotkaniu sprawozdawczym”. Dodatkowo w jednym z programów informacyjnych udzielił wywiadu, jakoby jest zwolennikiem zmiany stanu prawnego jeżeli będzie taka inicjatywa „oddolna”. Pogląd ten jest szczególnie niebezpieczny dla Działkowców, bowiem każdy Działkowiec wie ile pracy włożono w cały proces przyjęcia nowej ustawy o ROD. Wówczas zaangażowano wszystkie partie polityczne celem jak najszybszego przyjęcia nowej regulacji oraz przeprowadzono akcję zbierania podpisów pod projektem obywatelskim. Nikt, a tym bardziej Pan Senator nie może zagwarantować, iż nowelizacja ustawy nie pozbawi przy okazji większości praw działkowców.

Przedstawiciele OZ Śląskiego PZD udając się na spotkanie mieli nadzieję na konstruktywną rozmowę i wzajemne zrozumienie każdej z stron. Prezes Józef Noski przedstawił Panu Senatorowi zasady obowiązujące w PZD, wsparcie dla ROD z PZD w formie pomocy prawnej, dotacji na inwestycje (do niedawna było to 70 % kosztów inwestycji, aktualnie 50 %), księgowej oraz z zakresu gospodarki terenami. Wskazał ponadto, iż Polski Związek Działkowców jest za pełną realizacją ustawy o ROD zwłaszcza w zakresie zebrań wszystkich działkowców, którzy mają prawo do wyboru stowarzyszenia prowadzącego dany Rodzinny Ogród Działkowy. Zebrania te powinny być obiektywne, z pełną informacją dla Działkowców zwłaszcza w zakresie korzyści jakie ogród otrzymuje z PZD. Jest to o tyle znaczące, iż cały czas a szczególnie przy organizacji zebrań, rozgłaszane są wyłącznie informacje o tym, ile dany ogród odprowadza do struktur wyższych tj. Okręgowego Zarządu PZD oraz Krajowej Rady PZD. Senator Smigielski wolał jednak iść drogą na skróty czerpiąc do tej pory informacje wyłącznie od osób skonfliktowanych z PZD w tym byłego Prezesa OZ Śląskiego PZD, który został odwołany z zajmowanego stanowiska.

Pan Bogusław Śmigielski  z uwagą wysłuchał Przedstawicieli OZ Śląskiego PZD, zgodził się iż konieczną jest pełna informacja dla Działkowców. Stwierdził, iż wyboru dokonują Działkowy, a ich wybór powinien być świadomy poprzez posiadanie pełnej wiedzy o zaletach i wadach każdego z rozwiązań. Stwierdził, iż konieczna jest kampania informacyjna z czym zgodzili się Przedstawiciele OZ Śląskiego PZD wskazując działania już podjęte w celu zwiększenia świadomości działkowców. Na zakończenie wręczono Panu Senatorowi wydawnictwa działkowe takie jak Vademecum Działkowca, miesięcznik Działkowiec, Biuletyn Informacyjny  oraz przewodnik po ustawie o Rodzinnych Ogrodach Działkowych.

Spotkanie przebiegało w spokojnej atmosferze, wobec czego Polski Związek Działkowców ma nadzieję, iż Pan Senator Bogusław Śmigielski w spotkaniach z Działkowcami będzie od teraz informował w sposób obiektywny o plusach i minusach każdego z rozwiązań. W ten sposób Pan Senator umożliwi pełną realizację ustawy o ROD na czym szczególnie zależy Polskiemu Związkowi Działkowców.

 

Krzysztof Tekla

p.o. Dyrektor Biura PZD OZ Śląski

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio