Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Spotkanie z Prezydentem Miasta Jaworzno - 06.06.2014

W dniu 3.06.2014r. w Urzędzie Miasta Jaworzno odbyło się spotkanie Przedstawicieli Polskiego Związku Działkowców z Tadeuszem Kaczmarkiem – Zastępcą Prezydenta Miasta Jaworzna. PZD OZ Śląski by reprezentowany przez Prezesa PZD OZ Śląskiego Pana Józefa Noskiego, p.o. Dyrektora Biura PZD OZ Śląskiego Pana Krzysztofa Tekla oraz radcę prawnego PZD OZ Śląskiego Panią Monikę Deorowicz. W spotkaniu uczestniczyli również Prezesi Rodzinnych Ogrodów Działkowych zlokalizowanych w Jaworznie.

Spotkanie odbyło się na prośbę Polskiego Związku Działkowców, który zaniepokojony był działaniami Miasta Jaworzna w zakresie nakłaniania do wyodrębnienia Rodzinnych Ogrodów Działkowych z PZD. O fakcie tym, Urząd Miasta Jaworzno intensywnie informował na swojej stronie internetowej opracowując dla poszczególnych ogrodów projekty statutów.

Pan Tadeusz Kaczmarek przedstawił współpracę pomiędzy Miastem Jaworzno a Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi. Wskazał, iż Miasto docenia fakt, iż na jego terenie znajdują się ogrody, wskazał również formy pomocy dla ROD w postaci wykonanej drogi dojazdowej, uregulowanej sytuacji prawnej nieruchomości oraz przyjazną dla ogrodnictwa działkowego politykę planowania przestrzennego. Jednocześnie wskazał, iż w żadnym wypadku Miasto nie nakłania do wystąpienia z PZD, a pomoc związana z przygotowaniem dokumentów służących do wyodrębnienia ROD jest tylko „odpowiedzią na potrzeby ogrodów”.

 Prezes PZD OZ Śląskiego Pan Józef Noski przedstawił aktualną sytuację w zakresie ogrodnictwa działkowego w Polsce. Podkreślił, iż jest nowa ustawa o ROD, która daje możliwość wyodrębnienia ROD z Polskiego Związku Działkowców i działania samodzielnego wraz z ponoszeniem wszelkich konsekwencji. Wskazał, iż Polski Związek Działkowców podejmie wszelkie działania w celu wypełnienia przepisów ustawy o ROD z dnia 13.12.2013r., w tym również w zakresie zebrań wszystkich Działkowców mających zadecydować o stowarzyszeniu prowadzącym dany ROD.

P.o. Dyrektor Biura PZD OZ Śląskiego Pan Krzysztof Tekla wskazał natomiast, iż Jaworzno jest miastem specyficznym w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Zdecydowana większość nieruchomości, na których zlokalizowano ROD, ma uregulowaną sytuację prawną. Posiadanie prawa użytkowania wieczystego sprzyja inwestycji na terenie ROD, co zauważył Polski Związek Działkowców udzielając w latach 2009 - 2013 dotacji/refundacji na rozwój ogrodów w Jaworznie w kwocie ponad 1 miliona złotych. Podkreślił również, iż w latach 2009-2013r. wszystkie ogrody z Jaworzna wpłaciły do PZD składkę członkowską w kwocie około 190 tyś. zł. Ogrody w Jaworznie otrzymały więc  w ciągu 5 lat ponad 5 razy więcej z Polskiego Związku Działkowców aniżeli do niego wpłaciły w analogicznym okresie. Podkreślił również, iż optymalnym rozwiązaniem byłoby pozostanie w Polskim Związku Działkowców Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Jaworznie. Wtedy wspólnymi siłami tj. Polskiego Związku Działkowców oraz Miasta Jaworzna można by jeszcze bardziej podnieść standard ogrodów działkowych. Odniósł się również do zadłużenia Miasta widocznego na stronie internetowej, wskazując, iż ma obawy czy nie wpłynie to na funkcjonowanie ogrodów działkowych.

Pani Monika Deorowicz radca prawny PZD OZ Śląskiego podkreśliła natomiast, że decyzja o  wyodrębnieniu z PZD danego ROD musi być bardzo przemyślana. Bo samodzielność to nie tylko samodzielność ale i odpowiedzialność. Trzeba więc pamiętać, o tym że obie te cechy zawsze idą w parze. Dlatego też Działkowcy powinni znać wszystkie wady i zalety każdego z rozwiązań, a nie być manipulowani przez kogokolwiek.

Spotkanie przebiegało w spokojnej atmosferze. PZD OZ Śląski nie jest jednak usatysfakcjonowany stanowiskiem Prezydenta Miasta Jaworzna. Prezydent pomimo, iż stanowczo zaprzeczył aby były podejmowane jakiekolwiek  działania nakłaniające do wyodrębnienia ROD, wcześniejsze spotkania organizowane wyłącznie z Prezesami ROD bez zawiadomienia PZD OZ Śląskiego wskazują na coś zupełnie innego. Jak widać polityka w niektórych miejscach ma ciągle to do siebie, iż mówi się adresatowi to co chce usłyszeć, nie informując wprost o prawdziwych zamiarach.

 

Krzysztof Tekla

p.o. Dyrektor Biura PZD OZ Śląski

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.