Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Inne wydawnictwa

Krajowa Rada wydała broszurę „Ustawa o ROD w pytaniach i odpowiedziach” - 04.06.2014

Krajowa Rada PZD przekazała do wszystkich Okręgowych Zarządów oraz rodzinnych ogrodów działkowych broszurę zawierającą odpowiedzi na najczęściej zadawane przez działkowców pytania, które wpłynęły do KR PZD od momentu wejścia w życie nowej ustawy o ROD. Odpowiedzi udzielali prawnicy KR PZD i OZ, którzy pracowali nad ustawą i posiadają wnikliwą wiedzę na jej temat. W niniejszej broszurze nie mogło również zabraknąć nowej ustawy, w której każdy artykuł został poprzedzony hasłem tematycznym, co ułatwi odnalezienie interesującego nas zagadnienia.

Koniecznym jest, aby działkowcy zapoznali się z treścią niniejszej broszury, gdyż  dzięki temu będą mieli świadomość spoczywających na nich obowiązków, jak i uprawnień, które daje im ustawa.

Koszty wydania broszury w nakładzie 100 125 egzemplarzy pokryła Krajowa Rada PZD ze środków budżetowych własnych. Pozostały nakład pokryły wymienione w broszurze Okręgowe Zarządy.

Działkowcy otrzymują broszurę bezpłatnie.

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.