Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Stanowisko KR PZD w sprawie prac nad statutem Polskiego Związku Działkowców - 28.05.2014

STANOWISKO

Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców

z dnia 27 maja 2014 r.

w sprawie prac nad statutem Polskiego Związku Działkowców


Nowa ustawa o ROD nałożyła na Związek obowiązek uchwalenia nowego statutu PZD w ciągu 18 miesięcy od dnia wejścia w życia ustawy, a więc do 19 lipca 2015 r. Krajowa Rada uznała, że istnieje potrzeba szybszego uchwalenia statutu, gdyż takie jest oczekiwanie członków Związku. Dlatego powołała komisję statutową, która zakończyła najważniejszy etap swoich prac, rozstrzygając podstawowe kwestie, jakie muszą zostać uregulowane w nowym statucie. Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców zapoznała się z informacją komisji statutowej na temat prowadzonych prac i akceptuje rekomendowane kierunki rozstrzygania najważniejszych problemów dotyczących praw i obowiązków członków Związku, funkcjonowania PZD jako stowarzyszenia ogrodowego zgodnie z nową ustawą o ROD. Komisja statutowa, korzystając z fachowej pomocy zespołu doradców, rozwiązała najważniejsze kwestie dotyczące następujących zagadnień:

 

  • zakresu uprawnień i samodzielności jednostek organizacyjnych Związku;
  • opłat i składki członkowskiej, zapewniających sprawne funkcjonowanie ogrodów, okręgów i Związku;
  • spraw członkowskich, w tym nowe kategorie członkostwa, zapewniające przynależność do Związku kolejnym grupom miłośników ogrodnictwa działkowego;
  • wprowadzenie klarownych mechanizmów w zakresie przyznawania praw do działek oraz zasad rozwiązywania umów dzierżawy działkowej;
  • zasad postępowania wewnątrzzwiązkowego w sprawach członkostwa w PZD;
  • wprowadzenie nowych mechanizmów usprawniających działanie poszczególnych organów PZD, a w szczególności zarządów ROD.

Krajowa Rada PZD stwierdza, że pomimo niezwykle skomplikowanej materii statutowej, zaawansowanie prac nad statutem pozwala na przedstawienie projektu na następnym posiedzeniu Krajowej Rady PZD w czerwcu 2014 r. i po przyjęciu skierowanie go do szerokiej konsultacji wśród działkowców i organów Związku. Pozwoli to na wypracowanie dobrego dokumentu, który będzie odpowiadał członkom PZD i zapewni sprawne funkcjonowanie ogrodów i całego Związku. Krajowa Rada stwierdza, że istnieje konieczność prowadzenia dalszych intensywnych prac nad nowym statutem, co umożliwi jego przyjęcie przez Zjazd PZD jeszcze w tym roku.

   Krajowa Rada

Polskiego Związku Działkowców

Warszawa, dnia 27 maja 2014 r.

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.