Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Obradowała Krajowa Rada PZD - 28.05.2014

W dniu 27 maja 2014 r. odbyło się XX posiedzenie Krajowej Rady PZD, któremu przewodniczył Eugeniusz Kondracki Prezes PZD. W posiedzeniu, poza członkami Krajowej Rady udział wzięli członkowie zespołu doradców Komisji Statutowej oraz dyrektorzy i kierownicy biur okręgowych zarządów PZD.  Informację o wynikach pracy Komisji Statutowej przedstawił Tomasz Terlecki radca prawny KR PZD, członek zespołu doradców. Krajowa Rada po zapoznaniu się z tą informacją przyjęła Stanowisko w sprawie prac nad statutem PZD, w którym zaakceptowała rekomendowane przez Komisję kierunki rozstrzygania najważniejszych problemów i stwierdziła, że zaawansowanie prac nad statutem pozwala na przedstawienie projektu na następnych posiedzeniu KR w czerwcu br. i po przyjęciu skierowanie go do szerokiej konsultacji.

Zgodnie z oczekiwaniem członków Związku Krajowa Rada uważa za konieczne uchwalenie nowego statutu jeszcze w tym roku, dlatego na 23 października 2014r. zwołała Nadzwyczajny XI Krajowy Zjazd Delegatów PZD, którego jedynym tematem będzie uchwalenie statutu stowarzyszenia ogrodowego PZD. Krajowa Rada w odrębnej uchwale, zgodnie ze statutowymi uprawnieniami, określiła zasady wyboru delegatów na Nadzwyczajny XI Krajowy Zjazd Delegatów PZD.

Radca prawny KR PZD Bartłomiej Piech przedstawił uzasadnienie do wyroku NSA w sprawie altany na działce w ROD, unormowania prawne obowiązujące w tej sprawie oraz skutki, jakie takie orzeczenie NSA może wywołać w zasadzie dla każdego działkowca. Krajowa Rada uznała za konieczne wystąpienie z wnioskiem o zainicjowanie prac nad nowelizacją prawa budowlanego w taki sposób, aby definicja altany na działce w ROD wynikała z tego aktu prawnego. Krajowa Rada ustosunkowując się do wyroku NSA w przyjętym Stanowisku w sprawie regulacji prawnych dotyczących budownictwa na terenie rodzinnych ogrodów działkowych wykazała, że określenie altany na działce za pomocą definicji słownikowej jest nie tylko oderwane od rzeczywistości – od ponad 100 letniej tradycji budownictwa na działkach, ale także od obowiązującego prawa i jednego z wyroków tego samego NSA.

Krajowa Rada dokonała zmiany własnej uchwały z 2007 r. w sprawie delegatur rejonowych. Wprowadzone zmiany ujednolicają zasady funkcjonowania biura OZ i biura delegatury rejonowej.

MP

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio