Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Miasto przyjazne działkowcom, czyli jak Sandomierz wspiera rodzinne ogrody działkowe - 23.05.2014

Minione dwa lata pokazały wszystkim działkowcom w naszym kraju, jak wiele osób patrzy na rodzinne ogrody działkowe nieprzychylnym okiem i jak wielu ludzi widzi w nich jedynie okazję do zarobienia dużych pieniędzy. Jest to tym bardziej przykre i niepokojące, że do przeciwników ogrodnictwa działkowego i przestrzeni dla ogrodów w miastach dołączyli burmistrzowie i prezydenci, którzy podpisali się pod grudniowym wystąpieniem Związku Miast Polskich. Niechęć do ogrodów widać także przy tworzeniu miejskich planów zagospodarowywania przestrzennego, z których zieleń działkowa jest systematycznie, zwłaszcza w dużych miastach, usuwana.

W świetle powyższego niezwykle cieszy i napawa optymizmem każda postawa władz miejskich, która wskazuje na sympatię i wspieranie polskiego ogrodnictwa działkowego. Znakomitym przykładem takiego działania lokalnego samorządu jest świętokrzyski Sandomierz. Jest on także świetnym przykładem na to, jak dobrze może układać się współpraca na linii włodarze miasta – Polski Związek Działkowców.

W Sandomierzu, około 25-tysięcznej stolicy powiatu sandomierskiego, znajdują się trzy ROD. Wiele osób zdaje sobie sprawę, jak trudnym terenem, zwłaszcza w okresie wiosennych roztopów czy letnich powodzi są okolice Sandomierza. Tamtejsi działkowcy praktycznie co roku muszą borykać się z problemem zalewania działek i całych ROD. Ponadto muszą także mierzyć się ze zwykłymi, niejako codziennymi problemami, które dotykają działkowców w całej Polsce, jak doprowadzenie do ogrodów elektryczności, dróg czy funkcjonowanie domów działkowca. Na szczęście, PZD nie jest tam sam, gdyż władze miasta Sandomierz znają problemy działkowców i również pomagają w ich rozwiązywaniu.

Sandomierskie ROD w ostatnich czasach wspierane były dotacjami z Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego oraz Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców. Znaczne kwoty zostały tam przekazane na odbudowę infrastruktury przede wszystkim po tragicznej w skutkach powodzi roku 2010 oraz po zalaniach w kolejnych latach. Nie udałoby się jednak zrealizować planu odbudowy tamtejszych ROD, gdyby nie znacząca pomoc napływająca także z Urzędu Miasta Sandomierz.   

ROD im. Stanisława Kościuszki w Sandomierzu uzyskał w ostatnich latach niebagatelne wsparcie z miasta w wysokości 60 tysięcy złotych. Dotacje te udzielone zostały na przestrzeni ostatnich 5 lat, a wydatkowane na doprowadzenie do ROD wody, oświetlenie oraz rozbudowę i zadaszenie ogrodowego biura. Pomoc z urzędu miasta pozwoliła na unowocześnienie i ożywienie ogrodu oraz szybkie i skuteczne rozwiązanie problemów, z którymi bez tak dużego wsparcia ciężko byłoby sobie poradzić. Dodatkowo na III i IV kwartał bieżącego roku postanowiono o udzieleniu kolejnej dotacji na rzecz ROD im. S. Kościuszki. 20-25 tysięcy złotych zostanie spożytkowane na dokończenie elektryfikacji ogrodu.

W pobliskim ROD „Nadbrzezie” zaś Urząd Miasta wyrównał i utwardził drogę dojazdową do Ogrodu. Według obietnicy Burmistrza docelowym planem jest wylanie na niej asfaltu. Ponadto „Nadbrzezie” po ostatniej powodzi uzyskało z Miasta dotację w wysokości blisko 3 tysięcy zł. na przyłączenie do Ogrodu elektryczności.

Powyższe przykłady pokazują, że rodzinne ogrody działkowe mogą być ważnym punktem na liście działań miejskich samorządów. Że da się prowadzić politykę tak, aby w mieście nie zabrakło miejsca dla ROD, ale by mogły się one rozwijać i pięknieć. Postawa władz Sandomierza jest znakomitym przykładem do naśladowania dla innych samorządów w Polsce. Mamy nadzieję, że stanie się inspiracją do analizy i być może przewartościowania postępowania innych Prezydentów i Burmistrzów, którzy zamiast dobra i tradycji łączącej tysiące ludzi, widzą w rodzinnych ogrodach działkowych przeszkodę w działaniu czy hamulec w rozwoju miast. 

 

                                                                                                                              Anna Ślusarczyk

                                                                                                          inspektor ds. terenowo-prawnych

                                                                                                          OZ Świętokrzyski

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio