Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

100-lecie zorganizowanego ruchu ogrodnictwa działkowego w województwie śląskim - 23.05.2014

21 maja 2014 r. w Domu Kultury Batory w Chorzowie Batorym odbyła się uroczysta Konferencja: „100-lecie zorganizowanego ruchu ogrodnictwa działkowego w województwie śląskim”.

W Konferencji uczestniczyli przedstawiciele wszystkich Delegatur Rejonowych Okręgu Śląskiego PZD, a wśród nich działkowcy  najstarszych Rodzinnych Ogrodów Działkowych Okręgu Śląskiego PZD i najstarszy czynny działkowiec, długoletni instruktor ogrodowy Pan Paweł Kołek z ROD „Powstańców Śląskich” z Raciborza liczący 95 lat.

Na wstępie Prezes OZ Śl. Józef Noski – dokonał otwarcia Konferencji i powitał zebranych oraz zaproszonych gości: Prezesa PZD Pana Eugeniusza Kondrackiego, prof. Adama Gierka – posła do Parlamentu Europejskiego, Pana Andrzeja Gościniaka Przewodniczącego Sejmiku Śląskiego, Pana Andrzeja Kamińskiego - Wiceprzewodniczącego Sejmiku Śląskiego, Pana Zbyszka Zaborowskiego - Poseł na Sejm RP, Prezydenta Miasta Chorzów Pana Andrzeja Kotalę, Panią Prezydent Miasta Ruda Śląska Grażynę Dziedzic, Zastępców Prezydentów – Zabrza Panią Katarzynę Dzióba, Mysłowic Pana Jana Wajant oraz przedstawicieli  władz lokalnych z  Raciborza, Dąbrowy Górniczej, Sosnowca, Siemianowic Śląskich, Bytomia, Tarnowskich Gór.

Wśród gości obecni byli również przyjaciele naszego Związku i działkowców: Pani Bożena Kotkowska – Poseł, dr Jan Sarna – Prezes Fundacji Kardiochirurgii im. Zbigniewa Religi w Zabrzu i inni wchodzący w skład delegacji z miast naszego województwa.

Następnie Prezes OZ Śl. Józef Noski wygłosił referat inaugurujący uroczystość. W swej wypowiedzi poruszył sprawy jedności Związku, bo tylko ona gwarantuje dalszy rozwój ogrodnictwa działkowego i daje prawo bytu PZD.

Po referacie uroczystość uświetniła prezentacja sztandarów z najstarszych ogrodów województwa śląskiego. Okolicznościowy referat:  Historia ROD  województwa  śląskiego przedstawiła Pani Anna Ryba, Wiceprezes ROD im. J. Ligonia w Katowicach, ogrodu liczącego 107 lat.

Po tym Prezes PZD Pan Eugeniusz Kondracki w towarzystwie Prezesa OZ Śl. -Józefa Noskiego dokonali wręczenia okolicznościowych dyplomów najstarszym ROD.  Panu Pawłowi Kołek Prezes Związku wręczył pamiątkową statuetkę w dowód uznania za całokształt pracy związkowej i nadał mu Honorowy Tytuł : Instruktora Krajowego SSI PZD.

Zasłużony nestor, z wykształcenia ogrodnik, od 69 lat aktywnie uprawia działkę, przez wiele lat był instruktorem ogrodniczym na Ogrodzie. W podziękowaniu za wyróżnienie zaznaczył, że niestety będzie musiał zrezygnować ze swojej pasji, gdyż wzrok odmawia mu posłuszeństwa i nie widzi kiełkujących roślin.

Pan Paweł Kołek wiele swoich drzew i krzewów wyhodował od ziarenka tworząc nowe odmiany poprzez szczepienia i krzyżowania. Wyhodował co najmniej  5 odmian pomidorów i 2 odmiany sałaty. Pochwalić się może również tym, że w wyniku odpowiednich zabiegów na jednym drzewie lub krzewie ma trzy odmiany owoców lub kwiatów.

Prezes PZD Pan E. Kondracki pogratulował zebranym tego jubileuszu, docenił wkład działkowców z terenu Śląska w obronę ogrodnictwa działkowego i Związku.  Podkreślił jednocześnie, że pomimo zwycięstwa, batalia ta nie kończy się, gdyż w dalszym ciągu trwają zabiegi do wyeliminowania z obiegu prawnego ustawy o ROD. Życzył wszystkim dalszego rozwoju ogrodów na Śląsku, a każdemu z osobna podziękował za ogrom pracy społecznej w rozwiązywaniu trudnych spraw.

Następnie głos zabrał prof. Adam Gierek – Eurodeputowany, podziękował za zaproszenie,  podkreślił ogrom pracy działkowców w upiększaniu i zazielenianiu terenów uprzemysłowionych.  Zaznaczył, że Unia Europejska będzie popierać działkowców w ich działaniach dotyczących ochrony środowiska.

Na zakończenie wręczył Prezesowi OZ Śl. pamiątkowy obraz.

Kolejno głos zabrali: Pan Zbyszek  Zaborowski – poseł na Sejm RP, który życzył wszystkim uczestnikom wiele zdrowia, pomyślności i satysfakcji z pracy. Zaznaczył także, że tylko silna organizacja ma szanse obronić swoje prawa i przywileje.

W imieniu Prezydenta Miasta Chorzowa wystąpił Zastępca Prezydenta, który odczytał gratulacje od Prezydenta Miasta i wręczył Prezesowi OZ Śl. Józefowi Noskiemu  „Biblię Ślązaka”, jako prezent od Zarządu Miasta. W imieniu Prezydenta Miasta Zabrza podziękowania, list gratulacyjny i kwiaty wręczyła Pani Katarzyna Dzióba Zastępca Prezydenta Miasta Zabrze. Zastępca Prezydenta  Pani Aneta Latosz przekazała pozdrowienia od Prezydenta Miasta Bytomia oraz przekazała pamiątkowy obraz. Przedstawiciel Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza Pan Marcin Bazylak przekazał na ręce Prezesa Noskiego gratulacje, zapewnienie dalszej współpracy oraz tablicę pamiątkową.

Listy gratulacyjne przekazali również Prezydent Miasta Katowice Piotr Uszok, Wojewoda Śląski Piotr Litwa i Prezydent Miasta Gliwice Zygmunt Frankiewicz.

Na koniec części oficjalnej uroczystości Pan Janusz Jelonek - Prezes ROD „Gajówka” w Wodzisławiu Śląskim odczytał Stanowisko Konferencji Okręgu Śląskiego Polskiego Związku Działkowców w sprawie integracji środowiska polskich działkowców i jedności ruchu ogrodnictwa działkowego; zostało ono przyjęte brawami i wręczone Prezesowi PZD Panu Eugeniuszowi Kondrackiemu.

Po zakończeniu części oficjalnej charakter  uroczystości przybrał wyraz bardziej relaksowy.

Część artystyczną uświetnił występ Grzegorza Stasiaka – aktora i kabareciarza z Rudy Śląskiej, jak i również działkowca oraz występ Zespołu Form Tanecznych SALAKE - pod kierownictwem Pani Joanny Koćwin, który zaprezentował wszystkim pokaz tańców irlandzkich.

Na zakończenie uroczystości prowadzący - Pan Marek Ciepliński redaktor Radia Katowice i Prezes OZ Śl. Józef Noski podziękowali wszystkim za udział w obchodach i zakończyli uroczystość.

Do zobaczenia za 100 lat.

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.