Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Powierzchnia altan w przepisach prawa od momentu powstania Polskiego Związku Działkowców po dzień dzisiejszy - 14.06.2014

W 1981r. w życie weszła ustawa o pracowniczych ogrodach działkowych powołująca do życia Polski Związek Działkowców, który przejął pieczę nad POD na terenie całego kraju. Wraz z powstaniem Związku i wprowadzeniem Regulaminu POD ujednolicono zasady zagospodarowania ogrodów - ich części wspólnych oraz indywidualnych działek. Wówczas wprowadzono także jasne zasady dotyczące dopuszczalnej w świetle przepisów prawa powierzchni altan wznoszonych przez działkowców i dokładnie je sprecyzowano - czytaj więcej

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio