Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

„OdGrodzić ogrody, czyli miasto scalone zielenią” - 16.05.2014

W dniach 12-15 maja 2014 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie odbywa się V ogólnopolska konferencja i warsztaty urbanistyczne „OdGrodzić ogrody, czyli miasto scalone zielenią”. Konferencja zorganizowana została przez Koło Naukowe Polityki Regionalnej (Katedra Gospodarki Regionalnej) działające na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz Studenckie Koło Naukowe Arboris z Politechniki Krakowskiej. Wydarzenie przygotowane było wspólnie przez studentów i pracowników naukowych. Konferencję podzielono na część teoretyczną i szkoleniową oraz warsztaty.

W dniu wczorajszym, 12 maja odbył się blok teoretyczny, podczas którego zaprezentowano serię wykładów poświęconych ogrodnictwu działkowemu w Polsce i na świecie. Poruszono zagadnienia historyczne, formalnoprawne, architektoniczne, ekologiczne oraz społeczne. Prelegenci przedstawili potencjał ogrodów działkowych, a także korzyści z ich otwarcia na mieszkańców aglomeracji miejskich. Polski Związek Działkowców reprezentowany był przez Panią Halinę Kmieciak - Prezes OZM, Panią Zdzisławę Królczyk - Wiceprezes OZM oraz Panią Marzenę Smęder - Prezes Zarządu ROD „Płaszów” w Krakowie, która przedstawiła wykład „Aspekty ekonomiczne gospodarowania Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi”.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Prezes PZD mgr inż. Eugeniusz Kondracki.

Blok wykładowy otworzył  prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Böhm przedstawiając rys historyczny tworzenia ogrodów na świecie. Kształtowanie przestrzeni zieleni publicznej i jej opracowanie pod kątem edukacji dla dzieci, aspektów społecznych i edukacyjnych na przykładzie ogrodów w Hamburgu przedstawiła dr inż. arch. Urszula Forczek-Brataniec.

Zmiany w ustawie o ROD omówiła dr inż. Anna Podolska. Porównała także polskie uregulowania prawne z niemieckimi podkreślając, że nasze normy prawne nie odbiegają od europejskich standardów.

Przedstawiciel OZM PZD Pani Marzena Smęder, Prezes ROD „Płaszów” w Krakowie przedstawiła aspekty ekonomiczne gospodarowania ROD na przykładzie ogrodu „Płaszów”. Podkreśliła korzyści wynikające z funkcjonowania ogrodu na terenie miasta. Wskazała na korzystne oddziaływania zieleni ogrodowej.

Blok wykładowy zakończył Pan mgr Ludwik Biegański z Warszawy z Towarzystwa Urbanistów Polskich. W swoim wystąpieniu atakował Polski Związek Działkowców przedstawiając ogrody w negatywnym świetle. Zarzucił działkowcom zawłaszczenie przestrzeni publicznej. Wystąpienie poza osobistą urazą nie zawierało żadnych merytorycznych treści. Z poglądami Pana Ludwika Biegańskiego nie zgodziło się wielu uczestników konferencji, w tym obecni działkowcy z ogrodów: „Zakole Wisły”, „Na Stoku”, „Płaszów” i „Radość” zabierając głos w dyskusji.

Krzysztof Fall

Powrót

Copyright © 2019 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio