Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Trwają intensywne prace nad Statutem - 08.05.2014

 

W Krajowej Radzie PZD trwają intensywne prace nad nowym Statutem. W dniu 8 maja w Warszawie odbyło się kolejne posiedzenie komisji statutowej oraz zespołu doradczego, powołanego przez Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego (zgodnie z uprawnieniem określonym w uchwale KR PZD). Prace wsparli także członkowie Prezydium KR PZD, którzy posiadają wnikliwą wiedzę na temat funkcjonowania ogrodów i doskonale wiedzą, jakie rozwiązania mogą dobrze sprawdzić się w praktyce.

Prezes PZD Eugeniusz Kondracki, który przewodniczył obradom, podkreślił, że dotychczas zespół i komisja wykonały dużą pracę – dokonały wnikliwej analizy prawnej, która pozwala na wysnucie konkretnych wniosków. „Wszystkie propozycje rozwiązań do nowego statutu będą musiały zostać szeroko skonsultowane z działkowcami, dzięki czemu będziemy wiedzieli, jakie są ich oczekiwania. Konsultacje są konieczne do tego, by poznać różne punkty widzenia. Musimy stworzyć dokument, który pozostanie w zgodzie z nową ustawą o ROD, ustawą o stowarzyszeniach oraz naszą tradycją i doświadczeniem. Statut powinien być też nowoczesny, dzięki czemu ogrody będą mogły się rozwijać. Powinien także satysfakcjonować działkowców – podkreślał prezes PZD.

 Podczas narady uczestnicy szczegółowo omówili zagadnienia, które wywołują najwięcej pytań i wątpliwości. Dotyczą one m.in. takich spraw jak: osobowość prawna, zasady funkcjonowania ogrodów, sprawy związane z członkostwem w ogólnopolskiej organizacji czy sprawy finansowe.


Każdemu z omawianych punktów towarzyszyła długa dyskusja, uwzględniająca różne punkty widzenia. Uczestnicy narady zgodnie uznali, że wiele zagadnień jest trudnych, należy na nie spojrzeć wieloaspektowo, dlatego będą wymagały dodatkowych, szerokich konsultacji. Równocześnie podkreślili, że nie należy przeciągać prac nad statutem, dlatego powinien on zostać przyjęty przez Zjazd Delegatów PZD jeszcze w tym roku.

Obecnie działkowcy funkcjonują w oparciu o zweryfikowany Statut, z którego można było jedynie „kolidujące” z nową ustawą zapisy wykreślić, a nie dopisywać nowe.

 (mz)

 

 

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.