Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Porady ogrodnicze

Działkowcy pytają o plac do składowania skoszonej trawy - 08.05.2014

 Działkowcy z ROD „Kroton” w Kajetanach zwrócili się do nas z zapytaniem, dotyczącym  sytuacji w której zarząd ogrodu likwiduje plac, służący do składowania skoszonej trawy. Działkowcy pytają czy władze ogrodu powinny zapewnić inne miejsce, przeznaczone na ten cel, powołując się  na zapis, znajdujący się w Uchwale 182/2013 Prezydium Krajowego Rady Polskiego Związku Działkowców z 11 lipca 2013 dotyczącej ustawy śmieciowej pkt. 8.

 

Oto nasza odpowiedź:

W wymienionej uchwale KR PZD w dnia 11 lipca 2013 roku, w punkcie 8 jest mowa o utylizacji odpadów zielonych powstałych na terenach ogólnych ROD, a wiec takich jak np: aleje i drogi ogrodowe, place gospodarcze, tereny rekreacyjne i sportowe, ogródki jordanowskie. Regulacja ta nie odnosi się zatem to odpadów powstających na terenach działek.

Nie zmieniona pozostaje jednak kwestia utylizacji odpadów zielonych powstałych na terenach wspólnych ROD. Punkt 8. ww. uchwały stanowi że zarząd ROD powinien zadbać, aby odpady takie zostały poddane kompostowaniu, a w przypadku braku takiej możliwości, zarządy ROD powinny sprawdzić w gminie, czy istnieje możliwość nieodpłatnego oddania worków z odpadami zielonymi. Wynika z tego, że zarząd ROD jest zobowiązany do różnych działań mających na celu utylizację odpadów zielonych z terenów wspólnych, jednak nie musi to być wyłącznie wyznaczanie terenu do składowania skoszonej trawy.

W omawianej uchwale, w punkcie 7. jest również zapis twierdzący, że kompostownik jest najlepszym miejscem na odpady zielone. Do kompostowania odnosi się również Regulamin ROD, który w § 57 stanowi m.in. że działka musi być wyposażona w kompostownik a działkowiec ma obowiązek kompostować odpady pochodzenia organicznego, a w szczególności pochodzące z działki części roślin. Warto zatem rozważyć możliwości utylizacji skoszonej trawy we własnym zakresie.

Skoszona trawa to cenna materia ogrodowa i każdą jej ilość można zagospodarować na wiele sposobów z dużym pożytkiem dla gleby i uprawianych na działce roślin.

Trawę można dodawać do kompostu. Ważne jest przy tym, aby wstępnie ją podsuszyć, aby uniknąć jej nadmiernego zbijania się  i zagniwania. Większe jej  ilości należy układać w kompostowniku na przemian z grubszym materiałem (rozdrobnione gałęzie, kora, pędy bylin), co umożliwi dobre napowietrzenie kompostowanej masy.

Skoszona trawa może być również z powodzeniem wykorzystana jako ściółka pod rośliny. Przed jej rozłożeniem również należy ją nieco podsuszyć (wystarczy po skoszeniu pozostawić na kilkanaście godzin przy słonecznej pogodzie). Dzięki temu ograniczymy możliwość zagniwania takiej okrywy. Taką podsuszoną trawę rozkładamy zwykle w warstwie 8-10 cm. Tego typu ściółkę najczęściej stosuje się w uprawach warzywnych i sadowniczych. Jedynym minusem takiej okrywy jest jej szybki rozkład, jednak z dostępnością nowego materiału do jej uzupełnienia nie powinno być problemu.

Wysuszoną trawę można też stosować jako zimową osłonę dla roślin wymagających zabezpieczeń przed mrozem. Jest to bardzo dobre zabezpieczenie, tym bardziej, że wiosną można je pozostawić jako ściółkę, która w dalszym ciągu będzie służyła roślinom.

Istnieje również sposób na ograniczenie ilości skoszonej trawy. Na rynku dostępne są już kosiarki z funkcją mulczowania. Polega to na tym, że pokos nie jest zbierany, tylko rozdrabniany i wdmuchiwany w murawę. Dzięki temu cała skoszona materia organiczna od razu wraca na miejsce, skąd wyrosła, a wraz z nią składniki pokarmowe służące do ponownego wzrostu traw, co ogranicza potrzebę nawożenia trawnika.

Życzę Państwu aby problem skoszonej trawy nie przysłaniał satysfakcji i radości z pięknie utrzymanych trawników oraz dobrej współpracy w ogrodzie, tym bardziej, że istnieje wiele proekologicznych możliwości pozwalających na efektywne jej spożytkowanie.

mgr inż. Sławomir Milewski, redaktor miesięcznika „Działkowiec”

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.