Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Działkowcy ROD "Bursztyn" w Międzyzdrojach debatują - 05.05.2014

Walne zebranie sprawozdawcze, które odbyło się w dniu 26 maja 2014 roku, w rodzinnym ogrodzie działkowym "Bursztyn" w Międzyzdrojach, mimo prób "podgrzania temperatury" i rozdania przez tajemne siły ulotek, o treści nieprzychylnej dla Polskiego Związku Działkowców, przebiegało spokojnie, bez zbędnych emocji.

Dyskusja była rzeczowa, prowadzona w trosce o dobro ogrodu i jego normalne funkcjonowanie w przyszłości. Uchwały przyjęto większością głosów, również bez większych utarczek.

Istotnym  tematem, przebijającym się w toku drugiej części obrad była przyszłość ogrodu, stan prawny gruntu i plany zagospodarowania przestrzennego miasta.

Obecność burmistrza miasta, jego zastępcy, prawnika oraz pracownika odpowiedzialnego za gospodarkę gruntami świadczyła o tym, że władze miasta były przygotowane na wiele pytań.

Działkowcy w swoich wystąpieniach jasno artykułowali racje, że przyjęta uchwała Rady Miasta, w wyniku której nastąpiła zmiana funkcji części terenu, na cele usług turystycznych, a nie rodzinnego ogrodu działkowego, nie gwarantuje stabilnej przyszłości ogrodu, bowiem takie zapisanie przeznaczenia gruntu, w planie zagospodarowania przestrzennego gminy, stwarza właścicielowi gruntu dogodniejsze warunki likwidacji części ogrodu działkowego.

Natomiast pogodzenie dwóch funkcji, tj. rodzinnego ogrodu działkowego oraz zamieszkiwania i działalności gospodarczej jest nie do przyjęcia, w świetle przepisów obowiązujących w nowej ustawie o ROD z dnia 13 grudnia 2013 roku, stąd obawy działkowców o przyszłość ogrodów.

Burmistrz Międzyzdrojów zadeklarował jednak wolę utrzymania ogrodu w dotychczasowej funkcji, obiecał także pomoc w rozwiązaniu trudnego problemu, dotyczącego poprawy ekologii w ogrodzie, przez możliwość jego skanalizowania. Złożona deklaracja została przez działkowców przyjęta z aplauzem.

Na temat zagrożenia wynikającego z pomysłu rewizji obecnie obowiązującej ustawy o ROD, zgłoszonej przez Związek Miast Polskich do Prezydenta RP, Pan Burmistrz nic nie wiedział, co zostało potwierdzone oficjalnie, mimo że gmina Międzyzdroje jest jednym z członków ZMP.  Z tego wynika więc, co zostało to potwierdzone w innych gminach, m.in. w Choszcznie, Dębnie, Nowogardzie, Stargardzie Szczecińskim, Świnoujściu, Policach, że również wniosek złożony do Prezydenta RP, jest dla tych gmin nieznany.

Świadczyłoby o tym, że decyzja przesłania listu ZMP do Prezydenta została podjęta gdzieś tam w ścisłym gronie.

Podstawowym Warunkiem, zapewniającym stabilną przyszłość dla ogrodów, jest ujęcie ich w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - na cele ROD. Drugi warunek to uregulowanie kwestii prawnych użytkowania gruntów przez stowarzyszenie, które musi być zakończone w ciągu 24 miesięcy, od momentu wejścia w życie nowej ustawy o ROD.

W toku dyskusji wyczuwało się pojedyncze głosy, optujące za wyodrębnieniem się ogrodu ze struktur PZD, podnoszone przez niektórych członków organów statutowych ogrodu, którzy jednocześnie są członkami stowarzyszenia "Bursztynek".

O tym kto będzie zarządzał ogrodem w przyszłości, zadecyduje nie zarząd i nie stowarzyszenie „Bursztynek”, lecz zebranie ustawowe wszystkich działkowców, którzy powinni mieć na względzie wyłącznie interes działkowca i ogrodu.

Krytyczne odniesienie się członka struktur ogrodowych do przesłanych wytycznych do pracy w roku 2014, było nieuzasadnione, gdyż nie można sobie wyobrazić, aby Okręgowy Zarząd PZD nie dysponował danymi dotyczącymi skali ponadnormatywów, zamieszkiwania na działkach czy rzetelną ewidencją działkowców. Jest to obowiązek statutowy zarówno każdego zarządu ogrodu jak również Zarządu Okręgu PZD.

 

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio