Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Działkowcy Okręgu Szczecińskiego PZD piszą do Premiera RP - 05.05.2014

Premier  DONALD TUSK

 

 Działkowcy choć nie należą do zamożnych, to mają swój honor i poczucie sprawiedliwości. Dlatego zwracamy się do Pana Premiera, z prośbą o interwencję i naprawę powstałych patologii i wierzymy w skuteczność działań Pana Rządu.

 

SZANOWNY PANIE PREMIERZE

Rozpoczęcie współpracy przez Pana Premiera z Polskim Związkiem Działkowców zasługuje na pochwałę i uznanie.

Po złożonej deklaracji przez Pana Premiera w liście do działkowców /Super Express z dnia 20-06-2013/, że "zagwarantujemy działkowcom bezpieczeństwo i trwałość ogrodów działkowych, oraz po spotkaniu z działkowcami w ROD "Waszyngtona" w Warszawie", działkowcy Okręgu Szczecińskiego uwierzyli w Pana Premiera zapewnienia, i faktyczne działania. Jeszcze raz składamy serdeczne podziękowanie, za nową dobrą ustawę, która stanowi krok naprzód zarówno dla interesów samorządów miejskich jak i idei ogrodnictwa działkowego w Polsce.

 

Jako reprezentanci jednej z największych organizacji pozarządowych w Polsce, której działalność skupiona jest na służbie społeczeństwu, a szczególnie na pomocy jego słabszym członkom, którym pomagamy i przeciwdziałamy ich wykluczeniu społecznemu. Zgodnie z zasadą pomocniczości i uwzględnienia konieczności wspierania obywateli gorzej radzących sobie w obecnym zmaterializowanym świecie. To na barkach działkowców mamy na ogrodach znaczną ilość bezdomnych i my musimy się nimi opiekować i pomagać.

Ogólnopolski samorząd działkowców na blisko 5000 ROD w Polsce przez dziesiątki lat doskonale zarządzał i rozwijał ogrody. Mamy pełne prawo stwierdzić, iż to polscy działkowcy są doskonałym przykładem aktywnych członków społeczeństwa obywatelskiego, samorządnego i samodzielnego zasługujących na uznanie naszego dorobku.

Nie może być tak, że interes ekonomiczny jednostek społeczeństwa jest swoistą świętością, przed która ustępować muszą wszelkie inne wartości z pobłażaniem łamania lub obejścia prawa, ażeby tylko jednostka /grupa/ mogła nieuczciwie się wzbogacić.

SZANOWNY PANIE PREMIERZE

My działkowcy Okręgu Szczecińskiego nie godzimy się z występującą rażącą krzywdą dotyczącą najuboższych obywateli, jakimi są działkowcy, których tzw. „cwaniacy" niszczą bez żadnych skrupułów. Należy powiedzieć stop i poprawić błędne prawo, lub pociągnąć do odpowiedzialności winnych zaniedbań opisanych w artykule JAK ZOSTAĆ MILIONEREM w POZNANIU z dnia 2014-04-23 Dziennik Trybuna w załączeniu. Piszemy z przekonaniem i wierzymy, że Rząd Pana Premiera upora się z tak niewdzięcznym tematem i skasuje popełnione błędy prawne, w imię sprawiedliwości społecznej i poszanowania prawa. Kilkumilionowa społeczność działkowców popiera takie działania, które prowadzą do normalności. Nie można dalej udawać, ze jest wszystko zgodne z prawem, skoro dzieje się krzywda nie tylko działkowcom. Razem i wspólnie osiągniemy więcej, szybciej, dokładniej i korzystniej, oraz zmniejszy się napięcie społeczne, gdy obywatele przekonają się, że jest prowadzona walka z patologią i niesprawiedliwością w obronie zwykłego obywatela.

Naprawdę chcemy pomagać w walce z istniejącą niesprawiedliwością i podejmujemy działania dla dobra nas wszystkich. Robimy to dla naszej ukochanej ojczyzny i jej obywateli.

Brak reakcji ze strony naszej społeczności działkowców, byłoby akceptacją "rozboju" przez jednostki krzywdzące ekonomicznie i psychicznie poszkodowanych. Zwykły obywatel zaczyna tracić zaufanie do Państwa Prawa. Ustawieni „cwaniacy" osiągają nieuczciwie zysk kosztem innych. Po przeczytaniu załączonego artykułu widzimy ile jest jeszcze do naprawy. Wierzymy w uczciwość i popieramy takie działania.

"Wszelka władza społeczności ludzkiej początek swój bierze z woli narodu".

 

 

Z wyrazami poważania pozostają

Działkowcy Okręgu Szczecińskiego PZD

 

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio