Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

W jakiej rzeczywistości żyjemy? - pytają działkowcy - 05.05.2014

Z tym pytaniem zwracamy się do Najwyższych Organów Państwa Polskiego, aby otrzymać odpowiedź na zasadnicze pytanie – gdzie szukać sprawiedliwości, gdy dzieje się ludziom krzywda?. Krzywda spowodowana bezwzględną zachłannością człowieka, który obstawiony adwokatami, wygrywa kolejne sprawy w Urzędach oraz przed Sądami?.

Cała sprawa dotyczy ROD im. "23 Lutego" w Poznaniu – ogrodu założonego przez władze miasta Poznania, zgodnie z literą ówczesnego prawa, opisanego w artykule "Dziennika Trybuna" z dnia 23.04.2014 roku, pt. "Jak zostać milionerem w Poznaniu?".

Bezspornym faktem jest, że działkowcy nie zajmowali terenu siłą, ale na podstawie decyzji Organów Państwowych i wszystkie ewentualne nieprawidłowości urzędnicze, dzisiaj przychodzi płacić działkowcom i społecznej organizacji PZD.

Prawa spadkowe, wykupione za 80 tys. zł, dzisiaj stanowią źródło "dochodu" ponad 6 mln zł, za bezumowne korzystanie z gruntu, w postaci alejek ogrodowych oraz terenów ogólnego użytku.

Dziwnym wydaje się również fakt, iż w trakcie postępowań sądowych, nastąpiła zmiana przeznaczenia gruntu, co automatycznie podwyższyło jego wartość. Sądy rozpatrujące sprawę pozostały „głuche” na racje działkowców, którym dzisiaj przyszło płacić za nie swoje winy.

Cała sprawa wymaga dogłębnego zbadania i wyjaśnienia, dlaczego koszty obrony ogrodu mają dzisiaj ponosić działkowcy z własnej kieszeni? Ci najbardziej bezsilni i niewinni?.

Na zaspokojenie roszczeń wynikających z wyroku poznańskiego sądu, składać się dzisiaj musi cała społeczność działkowa Polski, by zaspokoić roszczenia jednej osoby – właściciela, który w jakiś sposób wszedł w prawa spadkowe.

Cały tok postępowania w tej sprawie, budzi uzasadnione wątpliwości, a wynik ostateczny jest tragiczny i godny pożałowania.

Zwracamy się do Organów Państwowych o zajęcie się sprawą i wyjaśnienie, jak to było możliwe, by do takiego stanu rzeczy doprowadzić i kto tutaj ma rację?.

Zasłanianie się świętością prywatnej własności, nikogo w tym przypadku nie przekonuje.

Apelujemy o pełne zbadanie sprawy, od początku do końca, przez powołane Ograny Państwowe i odpowiedź na to, dlaczego mogło dojść do postanowień tak bardzo krzywdzących ludzi i zagrażających bytowi materialnemu społecznej organizacji?.

Apel swój kierujemy do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Premiera RP, Ministra Sprawiedliwości, Prokuratora Generalnego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Najwyższej Izby Kontroli, Prezydenta Miasta Poznania, Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców.

Z wyrazami szacunku

Członkowie Prezydium

Okręgowego Zarządu PZD

w Szczecinie

 

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio