Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze ROD im. K. Świerczewskiego w Nowym Tomyślu - 30.04.2014

W środę 23 kwietnia br. w Sali Klubu Osiedlowego nowotomyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. K. Świerczewskiego. Zgodnie z porządkiem obrad Walne Zebranie rozpocząć miało się o godzinie 17.00, ale nie było na Sali odpowiednie liczby członków ROD i zgodnie, że statutem odbyło się w drugim terminie, o godzinie 17.30, gdzie niewymagana jest 50% frekwencja członków.

Komisja Mandatowa na podstawie listy obecności stwierdziła, że na 565 członków związku w ROD w zebraniu uczestniczyło 102 członków, co stanowi 18% i może podejmować uchwały.

Obrady rozpoczęły się wspólnym odśpiewaniem "Zielona Rzeczpospolita" hymnu działkowców i uczczeniem chwilą ciszy działkowców, którzy odeszli w ostatnim czasie.

Na zebranie przybyli również inicjatorzy apelu, jaki został skierowany do Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu, 28 lutego 2014 r. o zmianie nazwy patrona tego ogrodu. Jednak nie zabrali oni głosu, ponieważ działkowcy nie wyrazili zgody na udział w walnym zebraniu osób niebędących członkami ROD. Jednak prezes Józef Kasprzak zapewnił, że poinformuje zgromadzonych o ich liście.

Prezes oraz przedstawiciele komisji statutowych działających w ogrodzie przedstawili sprawozdania z działalności za 2013. Przedstawiony został również plan działań i wydatkowania na obecny rok.

Przewodniczącym Walnego Zebrania został wybrany Józef Tobys. Dalsze obrady przebiegały dość sprawnie, zgodnie z kilkunastopunktowym porządkiem obrad.

Na zaproszenie zarządu w walnym zebraniu uczestniczył burmistrz Henryk Helwing.

Dłuższa dyskusja wynikła przy punkcie wolne głosy i wnioski, po przedstawieniu przez prezesa ogrodu Józefa Kasprzaka listów, jakie wpłynęły do zarządu ROD w sprawie nazwy i zmianie patrona ogrodu, podpisanych przez 21 mieszkańców Nowego Tomyśla oraz listu, jaki przesłał przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu Tomasz Wlekły w tej sprawie.

Różne głosy padały w tej dyskusji, jednak na dzień dzisiejszy koszty zmiany nazwy ogrodu są dość duże a szereg innych wydatków np. remonty dekarskie, naprawa ogrodzenia itp. są zbyt duże by ogród mógłby pozwolić sobie na taki dodatkowy koszt, a z uwagi na to, że do 19 stycznia 2015 roku musi odbyć się decydujące Walne Zebranie o dalszej przynależności ROD do stowarzyszeń, jest szansa, że taka decyzja zostanie podjęta na tym właśnie zebraniu.

Działkowcy podczas uiszczania corocznych opłat, będą mogli w biurze zarządu, wyrazić swoją opinię na ten temat, a nawet zgłaszać propozycje nowej nazwy ogrodu. Jednak decyzja o tym czy zostanie zmieniona nazwa ogrody zapadnie najprawdopodobniej na kolejnym Walnym Zebraniu, które planowane jest na jesień tego roku. 

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio