Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Komunikat Prezydium KR PZD w sprawie oceny walnych zebrań sprawozdawczych w ROD - 29.04.2014

KOMUNIKAT


Prezydium KR PZD na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia br. dokonało oceny walnych zebrań sprawozdawczych w ROD, które dotychczas się odbyły. Prezydium KR, na podstawie informacji z okręgowych zarządów, bardzo pozytywnie oceniło przygotowanie i przebieg walnych zebrań, które wypełniły zadania statutowe, ale także były okazją do poszerzenia wiedzy o nowej ustawie o ROD. Na zebraniach panowała dobra i spokojna atmosfera oraz toczyła się poważna i pozytywna dyskusja. Podczas tegorocznych zebrań była znacznie większa frekwencja niż w latach ubiegłych, a dyskusja toczyła się wokół spraw ważnych nie tylko dla samego ogrodu, ale i całego środowiska działkowców, również przyszłości PZD. W dyskusji podkreślano i doceniano rolę Związku w tym, co udało się osiągnąć w postaci nowej ustawy o ROD i zażegnania widma likwidacji ruchu ogrodnictwa działkowego, gdyby sejm nie uchwalił nowej ustawy do 21 stycznia 2014 r. Na wielu walnych zebraniach działkowcy dziękowali za ustawę, a także deklarowali pełne poparcie dla PZD. Zwracali szczególnie uwagę na to, że sukces w postaci ustawy nie byłby możliwy bez jedności działania wszystkich działkowców i całego Związku.
Padało również szereg propozycji do nowego statutu, jaki Związek musi uchwalić i wiele pytań w sprawie praktycznego stosowania nowego prawa działkowego.
Dotychczas walne zebrania sprawozdawcze odbyły się w 2700 ogrodach, a  szczyt dopiero przed nami, bo jeszcze ponad 2000 ogrodów musi odbyć walne zebrania. Najwięcej walnych zarań odbędzie się w najbliższą sobotę 26 kwietnia, w niedzielę i w ciągu następnego tygodnia. W okręgach jest na te dni pełna mobilizacja, aby zapewnić uczestnictwo przedstawiciela OZ w każdym zebraniu.


    
                                                                                                    PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY
                                                                                            POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW


Warszawa, dnia 25 kwietnia 2014 r.

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.