Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Komunikat o stanie posiadania PZD na dzień 31.12.2013r. - 11.04.2014

KOMUNIKAT
O STANIE POSIADANIA PZD NA DZIEŃ 31.12.2013 R.
NA PODSTAWIE ANKIET STANU ORGANIZACYJNEGO PRZEKAZANYCH PRZEZ OZ PZD


Krajowa Rada PZD przeprowadziła coroczną analizę stanu posiadania PZD, na dzień 31.12.2013 r., na podstawie danych przekazanych przez OZ PZD w formie ankiet stanu organizacyjnego.


Z przedmiotową analizą zapoznało się Prezydium KR PZD w dniu 10.04.2014 r. przyjmując poniższe dane w zakresie badanych kryteriów:


I.    Liczba ROD - 4926
w tym liczba ROD stałych: położonych w miastach wynosi 4103, podmiejskich - 761, w tym liczba ROD czasowych: położonych w miastach wynosi 58, podmiejskich - 4,

II.    Powierzchnia ROD - 43 236,9705 ha
w tym powierzchnia ROD stałych: miejskich wynosi 35 828,6247 ha, podmiejskich - 7240,7044 ha,
w tym powierzchnia ROD czasowych: miejskich wynosi 159,9014 ha, podmiejskich - 7,7400 ha,

III.    Liczba działek - 963 351
w tym liczba działek w ROD stałych: miejskich wynosi 831 302, podmiejskich - 128 025, w tym liczba działek w ROD czasowych: miejskich wynosi 3727, podmiejskich - 297,

IV.    Powierzchnia działek - 33 913,0022 ha
w tym powierzchnia działek w ROD stałych: miejskich wynosi 28 416,5310 ha, podmiejskich - 5384,5816 ha,
w tym powierzchnia działek w ROD czasowych: miejskich wynosi 105,8896 ha, podmiejskich - 6,0000 ha,

V.    Liczba terenów - 7 526
w tym liczba ROD stałych: miejskich wynosi 6543, podmiejskich - 907, w tym liczba ROD czasowych: miejskich wynosi 72, podmiejskich - 4,

Sporządził: Wydział Gospodarki Gruntami KR PZD

Warszawa dnia 10.04.2014 r.

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.