Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

W PZD trwają intensywne prace nad nowym Statutem - 10.04.2014

Podczas ostatniego posiedzenia KR PZD, które odbyło się 27 marca br., powołana została specjalna komisja, której zadaniem jest opracowanie projektu statutu. Jej działania dodatkowo wesprze zespół doradczy, powołany przez Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego (zgodnie z uprawnieniem określonym w uchwale KR PZD).

Swoje pierwsze posiedzenie komisja i zespół doradczy odbyły w dniu 9 kwietnia br. w Warszawie. Obradom przewodniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki, który podkreślił, że najważniejszym celem zespołu powinno być opracowanie dokumentu, który będzie odpowiadał na potrzeby działkowców i pomoże im w sprawnym prowadzeniu ogrodów.

Podczas posiedzenia komisja i zespół doradczy omówiły szczegółowo postulaty zgłoszone do statutu przez Okręgowe Zarządy i pojedynczych działkowców. Zgodnie uznano, że wiele zagadnień jest trudnych, dlatego wymagają one szerokiej konsultacji, a także stanowiska  prawników związkowych. Zgodnie uznano, że nie należy przeciągać prac nad statutem, dlatego powinien on zostać przyjęty przez Zjazd Delegatów PZD jeszcze w tym roku.

Obecnie działkowcy funkcjonują w oparciu o zweryfikowany Statut, z którego można było jedynie „kolidujące” z nową ustawą zapisy wykreślić, a nie dopisywać nowe.

(mz)

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.