Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Działkowcy z Gdyni piszą do władz miasta - 07.04.2014

POLSKI  ZWIĄZEK  DZIALKOWCÓW
Rodzinny Ogród  Działkowy  im.  Antoniego Domagalskiego  w  Gdyni     
81-533 Gdynia ul. Grodnieńska 24

 

Gdynia dnia 29 marca 2014.

 


                                                                Pan Wojciech Szczurek
                                                               Prezydent Miasta Gdyni

                                                               Pan Stanisław Szwabski
                                                        Przewodniczący Rady Miasta Gdyni

 


     Walne Zebranie Sprawozdawcze, jako Najwyższy Organ Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Antoniego Domagalskiego w Gdyni, reprezentujący ponad tysięczną rzeszę członków i sympatyków, w pełni popiera dotychczasowe działania Zarządu naszego Ogrodu oraz Kolegium Prezesów Gdyńskich Ogrodów Działkowych, zmierzające do obrony naszych życiowych interesów, jakim są ogrody działkowe.


Wywołane przez Urząd Miasta Gdyni zamieszanie związane z przeniesieniem ogrodów działkowych, nie przeszło bez silnego odzewu w szeregach członków PZD, uprawiających działki w Gdyni.


Należy podkreślić, ze cała infrastruktura ogrodowa z zapleczem technicznym, uzbrojenie terenu, to olbrzymia zasługa Dyrekcji, Związków Zawodowych i Działu Socjalnego nieistniejącej już, Stoczni im. „Komuny Paryskiej w Gdyni”.


Obecni działkowcy, otrzymany w latach poprzednich „ugór”, własnymi nakładami i ciężką pracą oraz wsparciem wspomnianej już Stoczni im. „Komuny Paryskiej”, przemienili otrzymane nieużytki w „zielone płuca miasta”.


Walne Zebranie Sprawozdawcze ROD im. A. Domagalskiego w Gdyni, pragnie otrzymać, od najwyższych władz naszego Miasta zapewnienie, czy zawarte w piśmie skierowanym do Kolegium Prezesów Gdyńskich Ogrodów Działkowych obietnice, to wiążąca odpowiedź, czy tylko „chwilowa obietnica przedwyborcza”?


Jak daleko zaawansowane są prace, w zmianę niekorzystnego dla działkowców „Studium”?


                                                           Z ogrodowym pozdrowieniem.
                          Uczestnicy WZS-2014 ROD im. A. Domagalskiego w Gdyni.
                                                         Przewodniczący  WZS – 2014
                                 
                                                         Mgr. inż. Władysław Jasiński

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio