Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Informacja z Walnego Zebrania Sprawozdawczego w ROD "Niezapominajka" w Płocku - 31.03.2014

W dniu 29 marca 2014r. w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym " NIEZAPOMINAJKA" w Płocku godz. 10:30 w drugim terminie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze. Zebranie otworzył Pan Tadeusz Sendal - Prezes ROD , obsługujący Zebranie był Kierownik Biura Delegatury Rejonowej w Płocku - Pan Dariusz Antonowicz , oraz Generalnym gościem tego Zebrania był Poseł na Sejm RP Przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Pan Piotr Zgorzelski. Zebranie odbyło się w przyjaznej atmosferze i spełniło swój obowiązek statutowy.

Gościem zebrania był Pan Poseł Piotr Zgorzelski z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Najważniejsze uregulowania prawne wynikające z ustawy o ROD przedstawił Pan Dariusz Antonowicz kierownik delegatury OZM PZD w Płocku. Odniósł się również, do kwestii organizowania dodatkowych zebrań działkowców, mówiąc, że bardzo ważne jest aby te zebrania były przeprowadzone poprawnie, a osoby które je obsługują w każdym przypadku służyły radą i wiedzą w zakresie poprawności ich organizacji. Podkreślił, że siła działkowców jest w jedności, co już wielokrotnie okazało się prawdą, zwłaszcza podczas długiej walki o uchwalenie ustawy o ROD.

Następnie Pan Poseł Piotr Zgorzelski w swoim wystąpieniu podkreślił, jak długa i trudna była droga w walce o ogródki działkowe, a także, że to była wspólna walka o kształt nowej ustawy. Powiedział, że sam jest synem płockiego działkowca, ale także posłem i przewodniczącym Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, w której ta batalia się rozgrywała. Dodał, że od samego początku popierał i walczył o obywatelski projekt ustawy. Wspólnie z całym Klubem Parlamentarnym Polskiego Stronnictwa Ludowego już po wstępnych spotkaniach z przedstawicielami Polskiego Związku Działkowców PSL zarekomendowało poparcie obywatelskiego projektu ustawy i stanęło na stanowisku, że właśnie ten projekt powinien być projektem wiodącym przy tworzeniu nowej ustawy. Polskie Ogrody Działkowe to Nasze Dobro Narodowe, wiąże się z nimi tradycja i historia, to dziedzictwo naszych ojców, dziadów i pradziadów, dlatego trzeba i należy pamiętać ogrodach, bo to jest nasz wspólny obowiązek. Pan Poseł na koniec swojego wystąpienia powiedział, że przez te miesiące ciężkiej pracy działkowcy udowodnili, że potrafią się łączyć, a nie dzielić. Podziękował, także Działkowcom Płockim za nieustającą aktywność, pomoc, wsparcie, cenne rady, długie rozmowy i determinację w dążeniu do uchwalenia naszego wspólnego, bo dziś już można tak powiedzieć obywatelskiego projektu ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Pan Poseł podkreślił, że działkowcy zawsze mogą liczyć na pomoc Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Następnie walne zebranie sprawozdawcze podjęło wszystkie uchwały wynikające z przepisów prawa obowiązującego w PZD. Przyjęto sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności zarządu za rok 2013 r. oraz plan pracy i preliminarz finansowy na rok 2014 r. Zarówno sprawozdanie finansowe i preliminarz finansowy otrzymało pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej ROD.

Zebranie zakończono realizując cele statutowe, dla których zebranie zostało zwołane.

 

Dariusz Antonowicz

Kierownik biura delegatury OZM PZD w Płocku.

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.