Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Rozpoczęły się zebrania w rodzinnych ogrodach działkowych województwa świętokrzyskiego - 24.03.2014

Uchwalenie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 13 grudnia 2013 roku wywołało nową sytuację prawną. Przed wszystkimi organami statutowymi i jednostkami organizacyjnymi stanęły nowe obowiązki i zadania. Wdrażanie w życie nowych zapisów prawnych dotyczących funkcjonowania ogrodów działkowych stało się w tym momencie priorytetem.

W rodzinnych ogrodach działkowych już rozpoczęła się kampania walnych zebrań sprawozdawczych oraz zebrań wszystkich działkowców korzystających z działek w ROD, a tegoroczne zebrania są bardzo istotnym elementem dla dalszego bytu prawnego ogrodów.
22 marca odbyło się walne zebranie sprawozdawcze ROD "Hortensja" w Woli Kopcowej oraz zebranie wszystkich działkowców, korzystających z działek w tymże ogrodzie. Było to pierwsze zebranie kampanii sprawozdawczej na terenie działania Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego Polskiego Związku Działkowców w Kielcach.

Bardzo dobrze merytorycznie przygotowane materiały sprawozdawcze zamykające ubiegły rok przygotowane przez Zarząd ROD i komisje statutowe oraz doświadczony Przewodniczący zebrania były gwarancją sprawnie przeprowadzonego spotkania działkowców.

Obok szczegółowego omówienia prowadzonych na terenie ogrodu inwestycji oraz konieczności podjęcia nowych zadań dla zwiększenia atrakcyjności ROD dyskusję zdominował temat bezpieczeństwa na ogrodzie w związku z licznymi włamaniami i dewastacjami, które w zimowych miesiącach znacznie się nasiliły. Na zebranie został zaproszony przedstawiciel Policji z I Komisariatu w Kielcach, któremu terytorialnie podlega ROD "Hortensja". Po krótkiej rozmowie z działkowcami poprosił o każdorazowe informowanie o jakichkolwiek incydentach na ogrodzie zapewniając o dalszym organizowaniu patroli policyjnych na terenie ogrodu.

Uczestnicy walnego zebrania negatywnie ustosunkowali się do kolejnego ataku na działkowców i ogrody działkowe ze strony Związku Miast Polskich, który wystosował list z 20 grudnia 2013 roku do Prezydenta RP Pana Bronisława Komorowskiego kwestionujący konstytucyjność nowej ustawy działkowej i sugerujący skierowanie jej do Trybunału Konstytucyjnego RP. W sprawie wystąpienia ZMP działkowcy zajęli zdecydowanie negatywne stanowisko popierając je swoimi podpisami.

Zebranie wszystkich działkowców użytkujących działki w ROD "Hortensja" w Woli Kopcowej odbyło się po zakończeniu walnego zebrania sprawozdawczego po 30 minutowej przerwie.

Wśród uczestników zebrania nie brakowało głosów doceniających trud osób zaangażowanych w proces legislacyjny nad obywatelskim projektem ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Zgromadzeni mieli również świadomość roli Polskiego Związku Działkowców i jego znaczenia zwłaszcza na przestrzeni ostatnich 3 lat w związku z tym wyrażali pełną aprobatę w przynależności do obecnych struktur PZD.

A.G.

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.