Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Posiedzenie Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD - 19.03.2014

W dniu 18 marca 2014 roku odbyło się kolejne w tej kadencji posiedzenie Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD, podczas którego rozpatrzyła wniesione odwołanie od Uchwały Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Rzeszowie podejmując w tym zakresie stosowną decyzję a także podjęła uchwałę o wygaszeniu mandatu p. Agnieszki Biesiekirskiej w związku ze złożeniem przez nią pisemnej rezygnacji z członka Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD.

Ustalono również zakres i tryb przeprowadzenia w dniach 19-21 marca 2014 roku: badania rocznego sprawozdania finansowego Krajowej Rady PZD za 2013 r. oraz sprawozdań finansowych z Funduszu Rozwoju ROD, Funduszu Oświatowego PZD, Funduszu Samopomocowego PZD i Funduszu Obrony ROD za 2013 r., badania projektu preliminarza Krajowej Rady PZD na 2014 rok, w tym wydanie opinii do preliminarza Krajowej Rady PZD oraz do projektów preliminarzy finansowych Funduszu Oświatowego PZD, Funduszu Rozwoju PZD, Funduszu Samopomocowego PZD ora Funduszu Obrony ROD na 2014 rok oraz badania sprawozdania finansowego Krajowej Rady PZD za okres od 1 do 18 stycznia 2014 roku.

Krajowa Komisja Rewizyjna PZD skierowała do Prezesa Związku Miast Polskich swoje stanowisko z dnia 18.03.2014 r. w sprawie sprzeciwu wobec podważania zapisów ustawy o ROD z 13.12.2013 roku.

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio