Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Informacje z OZ

XII Zebranie Okręgowego Zarządu PZD w Pile - 03.03.2014

W dniu 28 lutego 2014 r. odbyło się posiedzenie Okręgowego Zarządu PZD w Pile z udziałem Przewodniczących Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Rozjemczej PZD. Zebraniu przewodniczył Prezes OZ Marian Praczyk. Po otwarciu posiedzenia M. Praczyk w imieniu Prezydium Krajowej Rady PZD wręczył najwyższe odznaczenie związkowe "Za Zasługi dla Polskiego Związku Działkowców" Stanisławowi Komorowskiemu z ROD im. "Waszkiewicza" w Pile. S. Komorowski w latach 2002 - 2007 był członkiem OZ i członkiem Prezydium OZ PZD w Pile. Nadal współpracuje z OZ służąc swoją wiedzą i doświadczeniem.

Obrady poświęcone były następującym tematom.: Informacja Prezydium OZ PZD w sprawie wykonania zadań organizacyjnych związanych z wdrożeniem ustawy o ROD z 13 grudnia 2013 roku w rodzinnych ogrodach działkowych. Temat zreferował Andrzej Kierzkowski sekretarz OZ - w okresie od 4.02.2014 r. do 15.02.2014 r. przeprowadzono 9 szkoleń z przedstawicielami samorządów ogrodowych ROD we Wronkach, Trzciance, Złotowie, Rogoźnie, Wągrowcu, Czarnkowie, Pile i Chodzieży. W szkoleniach uczestniczyło 322 członków zarządów, komisji rewizyjnych i rozjemczych ROD.

Maria Fojt Wiceprezes OZ przedstawiła sprawozdanie Okręgowego Zarządu PZD za 2013 r., w którym przedstawiła najważniejsze zadania w tym między innymi działania OZ PZD i ROD promujące obywatelski projekt ustawy o ROD. Współpracę z władzami samorządowymi wszystkich szczebli i parlamentarzystami w sprawie projektu obywatelskiego ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Powyższe tematy były dominujące wśród innych zadań statutowych i wymagały dużego zaangażowania.

Sprawozdania finansowe za miniony rok oraz preliminarz finansowy OZ PZD na 2014 rok przedstawiła Jadwiga Gańko Główna Księgowa OZ. Sprawozdania finansowe i preliminarz finansowy został pozytywnie zaopiniowany przez Okręgową Komisję Rewizyjną PZD. Opinie zreferował Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD Mieczysław Gumny.

Ryszard Kukawka przedstawił plan pracy Okręgowego Zarządu PZD na 2014 rok. W planie pracy zwrócił szczególna uwagę na zadania organizacyjne w związku z wejściem w życie nowej ustawy o ROD z dnia 13 grudnia 2013 roku, walnymi zebraniami sprawozdawczymi w ROD oraz zebraniami wszystkich działkowców w ROD, a także zagrożeniami dla ogrodów i działek wynikających z aktualnego stanu roszczeń do gruntów ROD.

W toku dyskusji głos zabierali: Henryk Koźlarek, Czesław Wiśniewski, Stanisław Komorowski, Zygmunt Czarny, Jarogniew Skrzypczak, Marian Ostaszewski, Tadeusz Truty, Stefan Gawrych. Dyskusja zdominowana była zadaniami wynikającymi z wdrożenia nowej ustawy przez zarządy ROD, a w szczególności procedurami związanymi z nabywaniem i przenoszeniem praw i obowiązków do działki, członkostwa w PZD i in. Dyskutanci ocenili pozytywnie działania, inicjatywy i realizację planu przez OZ w 2013 roku i wnioskowali o przyjęcie przedstawionych sprawozdań i zamierzeń na 2014 r.

Na zakończenie obrad Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków Marian Ostaszewski przedstawił propozycję pięciu uchwał dotyczących przedstawionych dokumentów sprawozdawczych i planów na 2014 r., które zostały przyjęte przez uczestników narady. Przyjęto także list do Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego o odrzucenie wniosku Związku Miast Polskich o zaskarżenie ustawy o ROD z 13 grudnia 2013 r. do Trybunału Konstytucyjnego. Z treścią listu można zapoznać się tutaj.

 

 

 

Andrzej Kierzkowski

sekretarz OZ PZD w Pile

 

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio