Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Ustawowe zebrania działkowców - 26.02.2014

Prezydium Krajowej Rady PZD opracowało i przyjęło dokumenty regulujące przeprowadzenie zebrań wszystkich działkowców oraz obowiązki i odpowiedzialność, jaka spoczywa na organach PZD.


W zakładce publikujemy:


  1. szczegółowe wytyczne dotyczące przeprowadzenia tych zebrań oparte wyłącznie o obowiązki z tym związane zapisane w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych z 13 grudnia 2013 r.
  2. wzór zaproszenia na zebranie
  3. wzór regulaminu zebrania wszystkich działkowców
  4. wytyczne w sprawie sporządzenia sprawozdania finansowego na dzień poprzedzający wyodrębnienie ROD
  5. Uchwałę Krajowej Rady zobowiązującą Prezydium KR do opracowania i wydania uchwały określającej formalności związane z procesem wyodrębnienia się ROD. W szczególności dotyczy to takich zagadnień jak: sposób przekazania agend ogrodu, sposób przekazania praw do gruntu, formalności wieczysto-księgowe, w organach administracji publicznej, bankach i innych instytucjach zewnętrznych, a także związane z NIP i REGON oraz formalności dot. Rejestru ROD prowadzonego przez KR PZD. Tematy te są opracowywane i w miarę ich przyjmowania będą publikowane na stronie internetowej Związku.

 Czytaj więcej w naszej zakładce (link).

mgr Marek Pytka

KR PZD

 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.