Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Prezydent Kutna: „Uważam, że tak ważne stanowisko winno być uprzednio konsultowane z członkami Związku - co nie miało miejsca” - 25.02.2014

„Zapewniam, że działania władz miasta Kutno mają na celu zachowanie istniejących ogrodów działkowych, co potwierdzają odpowiednie zapisy w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz w opracowywanych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego” – pisze Zbigniew Burzyński Prezydent Miasta Kutno.

Załącznik plikowy do pobrania

Prezydent_Miasta_Kutno.pdf

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.