Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Spotkanie przedstawicieli OZ PZD Warmińsko-Mazurskiego z Burmistrzem Gołdapi - 24.02.2014

W dniu 13 lutego 2014 r. Czesław Wojsław – Wiceprezes Okręgowego Zarządu Warmińsko-Mazurskiego PZD w Olsztynie spotkał się w Urzędzie Miejskim w Gołdapi z Markiem Mirosem – Burmistrzem Gołdapi, który jest jednocześnie wiceprezesem Związku Miast Polskich oraz Jackiem Morzym – Zastępcą Burmistrza Gołdapi. Tematem spotkania było omówienie aktualnej sytuacji Rodzinnych Ogrodów Działkowych w świetle nowej ustawy o ROD z 13 grudnia 2013 r.

Na terenie miasta Gołdap są 4 Rodzinne Ogrody Działkowe o pow. 31,51 ha, na których gospodarują 692 rodziny działkowe.

Pan Marek Miros oświadczył, że tereny, na których położone są ogrody nie są objęte aktualnymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Obecnie Gmina Gołdap opracowuje nowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gołdap.  Burmistrz Gołdapi deklaruje, że tereny ogrodów działkowych nie zmienią swego przeznaczenia w powyższym studium. Jednocześnie deklaruje, że na tych terenach Gmina Gołdap nie planuje żadnych inwestycji celu publicznego. Ponadto Burmistrz Gołdapi stwierdził, że funkcjonujące ogrody działkowe są potrzebna ze względów: społecznych, przyrodniczych, ekologicznych oraz ekonomicznych.

Pan Burmistrz wyraził podziękowania gospodarującym na tych ogrodach działkowcom oraz ich rodzinom za utrzymanie w należytym stanie i dobrej kulturze części terenów zielonych na terenie miasta Gołdap.

 

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio