Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Posiedzenie Krajowej Rady PZD - 21.02.2014

W dniach 20 i 21 lutego odbyło się posiedzenie Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców.  Obradom przewodniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. Posiedzenie poświęcone było m.in. podsumowaniu dotychczasowych działań podjętych w celu wdrażania  nowej ustawy o ROD oraz wyznaczeniu dalszych kierunków działań.

Zagrożenia po wejściu w życie nowej ustawy

Zabierając głos Prezes PZD Eugeniusz Kondracki podkreślił, że wejście w życie nowej ustawy działkowej jest bez wątpienia ogromnym sukcesem wszystkich działkowców i zostało przyjęte z dużym entuzjazmem przez wszystkich członków PZD. Niestety, dość niepokojące jest stanowisko Związku Miast Polskich, który zapowiedział skierowanie nowej ustawy działkowej  do Trybunału Konstytucyjnego. Prezes PZD wyjaśnił jednak, że wniosek ten jest bezzasadny, co wynika z dokonanej przez KR PZD  analizy prawnej. Nie bez znaczenia są także liczne stanowiska władz samorządowych wielu miast, które mimo tego, że są członkami ZMP, odcięły się od wniosku ZMP  i deklarują swoje poparcie dla ustawy działkowej i PZD.

Prezes PZD Eugeniusz Kondracki podkreślił także, że stanowisko ZMP spotkało  się także z bardzo negatywnym przyjęciem przez działkowców, którzy skierowali już w tej sprawie setki listów i stanowisk do prezydent RP Bronisława Komorowskiego.

„Liczymy na to, że Związek Miast Polskich nie zlekceważy tak jednoznacznego sprzeciwu. Oczekujemy, że wycofa się ze swojego stanowiska. Naszym celem jest dobra współpraca ze ZMP, ale nie możemy zgadzać się na propozycje, które prowadzą do likwidacji ogrodów. Działkowcy mają już dość ciągłych ataków i chcieliby w końcu skupić się na korzystaniu z działek, a nie na ciągłej walce o ich obronę. Mam nadzieję, że ZMP będzie miał to uwadze” – dodał Prezes PZD.

Nowy Regulamin ROD

Dużą część obrad poświęcono omówieniu zapisów nowego Regulaminu ROD. Jego przyjęcie jest konsekwencją wejścia w życie nowej ustawy działkowej, która pociągnęła za sobą konieczność dostosowania do jej zapisów Regulaminu ROD. Prezes PZD Eugeniusz Kondracki przypomniał, że ostateczny kształt Regulaminu jest wynikiem kilkumiesięcznych prac specjalnie powołanego zespołu. Dzięki temu  udało  wypracować się dobry dokument, który został dostosowany do nowej ustawy w taki sposób, by uniknąć radykalnych rozwiązań, które mogłyby negatywnie wpłynąć na funkcjonowanie ogrodów i doprowadzić do chaosu organizacyjnego.

Następnie mec. Bartłomiej Piech  szczegółowo omówił zmiany redakcyjne i merytoryczne wprowadzone do Regulaminu. W wyniku dyskusji udało się wypracować ostateczną wersję dokumentu, która została jednogłośnie przyjęta przez uczestników KR PZD.
Warto pamiętać, że nowy Regulamin ma charakter tymczasowy. Po przyjęciu nowego Statutu przez Krajowy Zjazd będzie musiał powstać nowy dokument, który zostanie dostosowany do jego zapisów.

Zebrania w ROD

Obecnie, we wszystkich Okręgowych Zarządach trwają narady z przedstawicielami ogrodów, które poświęcone są wdrażaniu nowej ustawy działkowej. Spotkania potwierdzają, że ustawa ta cieszy się bardzo dużym poparciem. Wszystko wskazuje także na to, że wbrew temu co donoszą media, działkowcy nie planują oddzielania się od PZD. W ogrodach da się wyczuć duże poparcie dla Związku. Działkowcy podkreślają także, że mają świadomość sukcesów, które mogą osiągać tylko razem. Jak się okazuje pozytywne nastroje panują we wszystkich Okręgach, co potwierdzali ich prezesi. Co mówili?

Izabela Ożegalska OZ Łódź: „Zakończyliśmy narady z przedstawicielami ogrodów, podczas których działkowcy wyrażali swoje zdecydowane poparcie dla nowej ustawy. Wskazywali, że jest dobra i w odpowiedni sposób zabezpiecza najważniejsze prawa użytkowników działek.
W Okręgu Łódzkim jest ponad 300 ogrodów działkowych, jednak wszystko wskazuje na to, że zaledwie kilka z nich myśli o wyłączeniu się od PZD.  Decyzję o wyodrębnieniu może podjąć kilka ogrodów położonych w dość atrakcyjnych lokalizacjach. Działkowcy wiedzą, że w pojedynkę są w stanie niewiele osiągnąć.

Janusz Moszkowski (OZ Wrocław) – odbyliśmy spotkania w których wzięło udział około 1000 osób. Narady wywołały dużą aktywność i dyskusję. Działkowcy mieli wiele pytań związanych z zapisami nowej ustawy, na większość z nich udało się odpowiedzieć. Frekwencja była wyjątkowo wysoka i nikt nie mówił o tym, że zamierza odłączyć się od ogólnopolskiej organizacji działkowców. Wszyscy są świadomi tego, że ogrody były i nadal będą atakowane, dlatego warto pozostać razem. Narady były dobre i bardzo potrzebne.

Tadeusz Szmit (OZ Mazowiecki): wiele spotkań jest już za nami, kolejne odbędą się w najbliższych dniach. Atmosfera na naradach była dobra, aczkolwiek pojawiało się dużo pytań związanych z zapisami nowej ustawy. Odbyło się także spotkanie z wiceprezydentym Warszawy Jarosławem Dąbrowkim, który nie zajął  stanowiska ws. wniosku ZMP, ale krytycznie odniósł się do działań stowarzyszenia Dekretowiec, które domaga się likwidacji warszawskich ogrodów.

Anna Kubuj (OZ Mazowiecki): „wiceprezydent Warszawy Jarosław Dąbrowski podczas spotkania z przedstawicielami OZ Mazowieckiego odniósł się  do  sugestii iż miasto ociąga się z realizacją porozumienia w zakresie przekazania terenów zastępczych za zlikwidowane ogrody działkowe na terenie Warszawy. Stwierdził, iż spowodowane to jest zamieszaniem wokół nowej ustawy o ROD. Zadeklarował jednak, ze Rada Miasta st. Warszawy niebawem podejmie uchwałę w tym zakresie. Wiceprezydent odniósł się pozytywnie do propozycji organizowania wczasów dla seniorów na działkach. W tej sprawie mają zostać podjęte konkretne działania.

Halina Kmieciak (OZ Małopolski): odbyliśmy już wiele narad. Frekwencja była bardzo wysoka bo wyniosła ponad 90%. Wszystko wskazuje na to, że nie będzie wiele wystąpień działkowców z ogólnopolskiej organizacji. Wynika to z tego, że  wyciągają wnioski z tego, co już za nami. Wiedzą, że dotychczasowe sukcesy, gwarantują jedność, a nie dzielenie się na małe stowarzyszenia. Działkowcy krakowscy wykazują się bardzo dużą aktywnością w obronie swoich ogrodów. W odpowiedzi na projekt studium zagosporaowania przestrzennego zareagowało ponad 3000 działkowców, którzy wyrazili swój sprzeciw w listach do miasta.

Piotr Wilms (Gorzów Wielkopolski): Frekwencja na naradach była bardzo wysoka, bo wyniosła od 90 do 100%. Ze spotkań z działkowcami wynika, ze 99% ogrodów zamierza zostać w stowarzyszeniu ogólnopolskim PZD. Działkowcy wiedzą, że tylko razem mogą odpierać ataki, które jak widać szybko się nie skończą.

Na zakończenie przyjęty zostały liczne uchwały i stanowiska, w tym uchwała  w sprawie zagrożeń powstałych po wejściu w życie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, w sprawie relacji medialnych dotyczących wejścia w życie nowej ustawy o ROD oraz nowego regulaminu dla ogrodów.  Narda przebiegała w bardzo dobrej atmosferze. Potwierdziła, że walka o ogrody zintegrowała jedynie o wiele bardziej działkowców i nie zamierzają oni się dzielić.

 (mz)

 

 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.