Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"Obecna ustawa o ogrodach działkowych jest dobrym prawem dla działkowców i ogrodów" - 20.02.2014

Bydgoszcz, 10 luty 2014

Kolegium Prezesów         
Rodzinnych Ogrodów Działkowych
w Solcu Kujawskim –Okręg bydgoski


                                                                                                                               Pan
                                                                                                                               Prezydent RP
                                                                                                                               Bronisław Komorowski

 

Na posiedzeniu w dniu 10.02.2014 r. Kolegium Prezesów: ROD „BRATEK”, „ZGODA” ,NAD TOREM”, „TRANSPORTOWIEC” i „NASYCALNIA” wyrażamy duże uznanie i serdeczne podziękowanie dla Pana Prezydenta za aprobatę i podpisanie naszej ustawy „ o rodzinnych ogrodach działkowych” z dnia 13 grudnia 2013 roku.


Ustawa ta powstała z dużym trudem w trosce o dalsze losy Ogrodów. Była wspierana działaniami i zabiegami Polskiego Związku Działkowców jak również Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej. Złożono do laski marszałkowskiej 924 tysiące podpisów działkowców i obywateli sympatyków ogrodnictwa w naszym kraju.


Obecna ustawa o ogrodach działkowych jest dobrym prawem dla działkowców i ogrodów.Jednak niepokoi nas stanowisko Prezesa Związku Miast Polskich Pana Ryszarda Grobelnego.


W samym wystąpieniu do Pana Prezydenta RP określa wątpliwości konstytucyjne obecnej ustawy o ROD, co naszym zdaniem przytoczone stanowisko jest bez podstaw, gdyż obecna ustawa powstała na bazie w związku z wymogiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2012 roku. Wszystkie wątpliwości co do powstałej nowej ustawy o ROD były przedmiotem rozpatrywanym przez Sejm i Senat RP, zgodności przyjętych rozwiązań Konstytucji RP.


Pragniemy nadmienić, iż wcześniej przed powstaniem nowej ustawy o ROD Prezes Związku Miast Polskich pan Ryszard Grobelny był bardzo życzliwy dla ogrodów i działkowców. W swych wystąpieniach na krajowych spotkaniach z działkowcami „czy tylko obecnie liczy się dobro kapitałowo – deweloperskie” jak wynika z tego stanowiska.


Nasze stanowisko jest jednoznaczne, zabezpieczenie praw działkowców i ogrodów czego dowiedliśmy, że obecna ustawa o ROD w pełni zabezpiecza te prawa.


Zwracamy się do Pana Prezydenta RP o pozostawienie ustawy o ROD z dnia 13 grudnia 2013 roku i która już obowiązuje już od dnia 19 stycznia 2014 roku w niezmienionej treści.


 Z poważaniem

Prezes ROD                  Prezes ROD                     Prezes ROD                     Prezes ROD                  Prezes ROD
 „ZGODA”                  "NAD TOREM”              „TRANSPORTOWIEC”             "NASYCALNIA”               „ BRATEK”
Wanda Małecka   Zdzisław Stolarczyk                Krzysztof Zboracki          Anna Kołakowska         Józef Pietrzak

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.