Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Spotkanie przedstawicieli okręgu warmińsko-mazurskiego z Burmistrzem Gołdapi - 20.02.2014

W dniu 13 lutego 2014 r. Czesław Wojsław - Wiceprezes Okręgowego Zarządu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie spotkał się w Urzędzie Miejskim w Gołdapi z Markiem Mirosem- Burmistrzem Gołdapi, który jest jednocześnie wiceprezesem Związku Miast Polskich oraz Jackiem Morzym - Zastępcą Burmistrza Gołdapi.

W spotkaniu ponadto udział wzięli: Stanisław Butkiewicz- Prezes ROD „Zacisze" w Gołdapi, Antoni Kniza- Prezes ROD „22 Lipca" w Gołdapi, Sławomir Nawrocki- Prezes ROD „400- lecia Gołdapi" w Gołdapi, Henryk Wiśniewski- Prezes ROD „Przyszłość" w Gołdapi.

Tematem spotkania było omówienie aktualnej sytuacji rodzinnych ogrodów działkowych w świetle nowej ustawy o ROD z 13 grudnia 2013 r. Na terenie miasta Gołdap są 4 rodzinne ogrody działkowe o pow. 31,51 ha, na których gospodaruje 692 rodziny działkowe. Ogrody te w świetle ww. ustawy zostały przekazane w wieczyste użytkowanie dla Polskiego Związku Działkowców i stały się stowarzyszeniami ogrodowymi podległymi PZD.


Pan Marek Miros oświadczył, że tereny, na których położone są ww. ogrody, nie są objęte aktualnymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Obecnie Gmina Gołdap opracowuje nowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gołdap.

Burmistrz Gołdapi deklaruje, że tereny ogrodów działkowych nie zmienią swego przeznaczenia w powyższym studium.
Jednocześnie Burmistrz Gołdapi deklaruje, że na tych terenach Gmina Gołdap nie planuje żadnych inwestycji celu publicznego. Ponadto Burmistrz Gołdapi stwierdził, że funkcjonujące ogrody działkowe są potrzebne ze względów: społecznych, przyrodniczych, ekologicznych oraz ekonomicznych.

Burmistrz Gołdapi wyraża podziękowania gospodarującym na tych ogrodach działkowcom oraz ich rodzinom za utrzymanie w należytym stanie i dobrej kulturze części terenów zielonych na terenie miasta Gołdap.

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.