Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

„Przepisy nowej ustawy o ogrodach działkowych wychodzą naprzeciw wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 lipca 2012r.” - 05.02.2014

                                                                                                   Pan
                                                                                                   Bronisław Komorowski
                                                                                                   Prezydent
                                                                                                   Rzeczpospolitej Polski
                                                                                                   Warszawa

 


Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu przesyła w załączeniu Stanowisko z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie wniosku Związku Miast Polskich* z uprzejmą prośbą o jego odrzucenie.


Zwracamy uwagę, że podpisany przez Pana Ryszarda Grobelnego - Prezesa Związku Miast Polskich wniosek zawiera treści niezgodne z obowiązującym prawem, a złożenie go w sytuacji uchwalenia ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych niemal przez cały Sejm i Senat i po podpisaniu ustawy przez Pana Prezydenta godzi w autorytet najwyższych organów Państwa Polskiego.


Okręgowy Zarząd pragnie zauważyć, że przepisy nowej ustawy o ogrodach działkowych wychodzą naprzeciw Wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 lipca 2012r i umożliwiają działkowcom powoływanie odrębnych od PZO stowarzyszeń prowadzących ogrody, a także zabezpieczają prawa działkowców m. innymi poprzez składanie odwołań od uchwał organów stowarzyszeń do sądu.


Ustawa zabezpiecza również interesy gmin w zakresie realizacji na terenach ogrodów inwestycji o charakterze publicznym i określa zasady likwidacji terenów ROD na inny niż publiczny cel.

 

Prezes OZ PZD we Wrocławiu
mgr Janusz Moszkowski

 

* Stanowisko z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie wniosku Związku Miast Polskich

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.