Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"Na temat obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych wypowiadali się konstytucjonaliści, prawnicy i inne autorytety prawne” - 03.02.2014

Wałbrzych, 31 stycznia 2014 r.

Komisja Rewizyjna
Rodzinnego Ogrodu Działkowego
"Podzamcze" w Wałbrzychu

                                                                                                                 Pan Ryszard Grobelny
                                                                                                                 Prezes
                                                                                                                 Związku Miast Polskich

 Panie Prezesie
       
     Wniosek, który wystosował Pan  do Prezydenta RP o skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego nowej ustawy  o rodzinnych ogrodach działkowych został odebrany przez środowisko działkowców z Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Podzamcze” w Wałbrzychu  jako zapowiedź  nowej wojny z działkowcami o grunty ogrodów. Działkowcy wiedzą, że nie jest prawdą, że wniosek Pana Prezesa jest popierany przez samorządy miast, a wręcz przeciwnie. Niektóre miasta będące członkami ZMP, jak dowiadujemy się z internetu, nie podpisują się pod Pana wnioskiem. Działkowcom wiadomym jest, że samorządy popierają istnienie i rozwój  rodzinnych ogrodów działkowych i nie kwestionują żadnych przepisów nowej ustawy działkowej, które nakładają na gminy określone obowiązki związane  z likwidacją ogrodów.


Na temat obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych wypowiadali się konstytucjonaliści, prawnicy i inne autorytety prawne  podczas wielomiesięcznej pracy w Sejmie, a następnie w  Senacie. Ustawa nasza została niemal jednogłośnie przyjęta przez Sejm i Senat.
 

Panie Prezesie


         Jako Prezes Związku Miast Polskich poparł Pan naszą obywatelską inicjatywę i złożył swój podpis pod projektem ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Nie tak dawno w wywiadzie  udzielonym naszej gazecie „Zielona Rzeczpospolita” powiedział Pan, cyt.„Mój osobisty stosunek do ogrodów działkowych jest bardzo pozytywny. Są one ważnym elementem przestrzeni miejskiej. Powinno dążyć się do ich rozwoju”. Teraz  wycofuje  Pan  swoje poparcie i  w imieniu miast – członków ZMP, nawet tych, którzy nie podzielają Pana wniosku skierowanego do Prezydenta RP, podważa Pan naszą ustawę, zarzucając, że jej zapisy  o obowiązkach gmin  związanych z likwidacją ogrodów są niezgodne z Konstytucją.  W tej sytuacji działkowcy już wiedzą, że wojna deweloperów  o grunty ogrodów działkowych w miastach trwa nadal a wniosek Pana, skierowany do Prezydenta RP o rozważenie możliwości skierowania ustawy działkowej do Trybunału Konstytucyjnego, uważają jako szukanie sposobu dobrania się do tych gruntów.  Deweloperzy nie  mają uprawnień aby sami wystąpili z wnioskiem do Prezydenta RP o skierowanie ustawy działkowej do Trybunału Konstytucyjnego.
 

Panie Prezesie


 Niech Pan nie ma złudzeń i przyjmie do wiadomości, że milion rodzin działkowców w Polsce nigdy nie zgodzi się  na to, aby na ich ogrodach powstawały hipermarkety, apartamentowce, biurowce i inne obiekty, które mają przysparzać  zyski dla rozmaitych grup interesu. Niech deweloperzy szukają innych wolnych terenów, nawet takich, które nam działkowcom  państwo  w przeszłości oddawało na ogrody działkowe, tj. wysypiska śmieci, gruzów i rozmaitych odpadów, także bagna i inne ekologicznie zdegradowane przez nikogo niechciane  tereny. To dzięki naszej pracy  i własnych pieniędzy  z takich terenów uczyniliśmy oazy zieleni w miastach.
 

Przekazujemy Panu Prezesowi niniejszy list jako  członkowie ogrodowej Komisji Rewizyjnej w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Podzamcze” w Wałbrzychu i  jednocześnie jako działkowcy  z nadzieją, że wycofa Pan  swój wniosek z dnia 20 grudnia 2013 r. skierowany do Prezydenta RP i tym samym pozwoli, abyśmy mogli spokojnie wdrażać nową ustawę w ogrodach, a nie walczyć od nowa o należne nam prawa.
   

                                 Wiceprzewodnicząca                                               Przewodniczący

                  Komisji Rewizyjnej ROD „Podzamcze                     Komisji Rewizyjnej ROD „Podzamcze
                                  /-/ Danuta Pieprzka                                             /-/ Wacław Dębczak

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.