Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Nowa ustawa w pigułce - 31.01.2014

Do Krajowej Rady PZD niemal codziennie napływają pytania działkowców dotyczące nowej ustawy o ROD. W odpowiedzi na to postanowiliśmy uruchomić cykl artykułów, w których będziemy udzielali odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. W przygotowaniu jest też przewodnik po ustawie, który także będzie cennym źródłem informacji dla każdego użytkownika działki w ROD.

 Co dalej z ogólnopolską organizacją działkowców?

Z dniem wejścia w życie nowej ustawy (19 stycznia 2014r) Polski Związek Działkowców przekształcił się w ogólnopolskie stowarzyszenie ogrodowe. Ciągłość funkcjonowania organizacji zapewniła płynne przejście ogrodów do nowej sytuacji prawnej i usunęła ryzyko podważania praw działkowców do terenów ROD. Wszystkie jednostki organizacyjne oraz organy samorządu PZD (zarządy i komisje na szczeblu ogrodowym, okręgowym i krajowym) stały się jednostkami i organami stowarzyszenia, a ich członkowie zachowali swoje mandaty. Wszyscy działkowcy zachowali też członkostwo w ogólnopolskiej organizacji i wynikające z tego prawa.

Jeżeli jednak działkowiec będzie chciał zrezygnować z tego członkostwa, to będzie mógł to zrobić, bez uszczerbku dla swych praw do działki. Ponadto do 19 stycznia 2015 r. we wszystkich ogrodach odbędą się specjalne zebrania, na których działkowcy mają się wypowiedzieć, czy ich ogród ma pozostać w strukturach ogólnopolskiego stowarzyszenia ogrodowego (PZD), czy też chcą założyć odrębne lokalne stowarzyszenie, które przejmie ogród.

Powyższe rozwiązania gwarantują, że zmiany w ogrodach wprowadzone zostaną ewolucyjnie, bez chaosu i dezorganizacji ich funkcjonowania.

Prawo obowiązuje wszystkich

Nowa ustawa umożliwia posiadanie działki bez konieczności przystępowania do stowarzyszenia prowadzącego ogród. Nie oznacza to jednak, że działkowcy „nieczłonkowie” nie będą musieli przestrzegać zasad obowiązujących w ROD. Tak jak dotychczas wszyscy działkowcy zobowiązani będą do przestrzegania ustawy o ROD oraz regulaminu ROD, a pośrednio również niektórych zapisów statutu stowarzyszenia.

W ROD zorganizowanych w PZD na dzień wejścia w życie ustawy zasadniczo obowiązują dotychczasowe przepisy. Do czasu uchwalenia nowego statutu PZD (maksymalnie 18 miesięcy), działkowcy zobowiązani są do przestrzegania Statutu PZD - zweryfikowanego pod kątem zgodności z nową ustawą przez KR PZD w dniu 9 stycznia 2014 r. (link). Użytkownicy działek w ROD zobowiązani są także do przestrzegania Regulaminu ROD, który niebawem zostanie zapewne znowelizowany. W ogrodach zorganizowanych w PZD przestrzeganie jego zasad będzie obowiązkiem każdego działkowca, niezależnie od tego, czy będzie członkiem PZD, czy też z niego wystąpi.

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio