Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Narada Prezesów ROD z powiatu leszczyńskiego i rawickiego - 28.01.2014

W dniu 25 stycznia 2014 r. w Bojanowie odbyła się wspólna narada prezesów ROD z powiatu leszczyńskiego i rawickiego. Naradzie przewodniczył  Pan Robert Klimaszewski – z-ca Przew. Krajowej Komisji Rozjemczej oraz Pani Krystyna Knapik - Wasielewska – kierownik Delegatury Rejonowej w Lesznie.


Podczas spotkania wyjaśniono sprawy związane z nową ustawą o ogrodach działkowych, która weszła w życie w dniu 19 stycznia 2014 r.  Od tego dnia wszyscy działkowcy oraz zarządy ogrodów działkowych muszą opierać swoje działania na podstawie dwóch aktów prawnych – ustawie o ogrodach działkowych z dnia 13 grudnia 2013 r. oraz na prawie o stowarzyszeniach, ponieważ Polski Związek Działkowców z dniem 19 stycznia br. stał się stowarzyszeniem ogrodowym, a ogrody działkowe są jego jednostkami organizacyjnymi.


Na naradzie przedstawiono również zmiany wprowadzone w Statucie PZD, które na dzień dzisiejszy polegają przede wszystkim na usunięciu paragrafów niezgodnych z zapisami nowej ustawy. Nowy statut zostanie uchwalony przez Krajowy Zjazd Delegatów, który prawdopodobnie odbędzie się jeszcze jesienią tego roku.


Na zakończenie spotkania przedstawiono sposób odbywania walnych zebrań sprawozdawczych oraz zebrań z działkowcami. Te ostatnie – w myśl ustawy – powinny odbyć się w ciągu 12 miesięcy od wejścia w życie nowej ustawy o ogrodach działkowych.


Poinformowano również prezesów ROD o liście ZMP podpisanym przez Ryszarda Grobelnego, prezesa tegoż Związku, do prezydenta RP Bronisława Komorowskiego zawierającym wniosek o skierowanie nowej ustawy do Trybunały Konstytucyjnego.


Podczas narady padało wiele pytań dotyczących wyjaśnienia niektórych zagadnień związanych z nowa ustawą. Krystyna Knapik – Wasielewska poinformowała zebranych, że najbliższe szkolenie zarządów ROD i przewodniczących komisji statutowych, które odbędzie się 1 marca br. powinno rozwiać wiele wątpliwości. 

 

Krystyna  Knapik – Wasielewska

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio