Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Spotkanie przedstawicieli OZ Toruńsko-Włocławskiego z Prezydentem Miasta Grudziądza - 28.01.2014

W dniu 24.01.2014 roku Pan Robert Malinowski Prezydent Miasta Grudziądza spotkał się z przedstawicielami Polskiego Związku Działkowców z rejonu Grudziądza, w osobach:

1. Zdzisław Lemparty- Wiceprezes Okręgowego Zarządu Toruńsko-Włocławskiego PZD.
2. Ryszard Dorau- członek Okręgowego Zarządu Toruńsko-Włocławskiego PZD i zarazem Członkiem Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD;

Podczas spotkania Pan Prezydent wyraził swoje zadowolenie dotyczące zapisów i wejścia w życie nowej ustawy o ROD oraz stwierdził, że poczynił już przygotowania do jej wdrożenia, w kwestiach dotyczących współpracy z samorządem lokalnym. Przyznał, że prawa działkowców i ogrodów działkowych wynikających z ustawy uchwalonej przez Sejm RP w dniu 13 grudnia 2013 roku, będą w pełni zachowane i ściśle przestrzegane.

Pan Prezydent Miasta – Robert Malinowski zaoferował udostępnienie odpowiedniego pomieszczenia Urzędu Miasta na spotkania z Zarządami Ogrodów, podczas których to będzie brał osobisty udział poświęcając je na szczegółowym omawianiu zagadnień dotyczących wdrażania nowej ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z dnia 13.12.2013 r.


Pan Prezydent zajął negatywne stanowisko w stosunku do wystąpienia Prezesa Związku Miast Polskich kierowanego do Prezydenta RP a dotyczącego rzekomej niekonstytucyjności nowej ustawy o ROD. Swoją dezaprobatę wobec stawianych zarzutów ujętych w stanowisku Związku Miast Polskich Pan Prezydent Robert Malinowski wyrazi w odrębnym piśmie.

 

Opracowanie:
Zdzisław Lemparty
Ryszard Dorau

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio