Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Komentarz działkowiczki do artykułu "Nowe przepisy o ogrodach i stare kłótnie" - 24.01.2014

Wałbrzych, dnia 21.01.2014r.

 

Patrycja Zielińska

działkowiec z ROD „ Kolejarz " w Wałbrzychu

 

                                                                                                         Pani


                                                                                                         Renata Krupa - Dąbrowska

                                                                                                         redaktor gazety „Rzeczpospolita"

 

 

W dniu dzisiejszym zapoznałam się z Pani artykułem pt. „ Nowe przepisy o ogrodach i stare kłótnie" zamieszczonym w gazecie „Rzeczpospolita" dotyczącym dalszej walki o ogrody działkowe oraz związanej z tym rzekomej niekonstytucyjności zapisów nowej ustawy z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych.
Artykuł rozpoczyna Pani treścią, która informuje czytelników, że ZMP chce zaskarżyć niektóre zapisy nowej ustawy działkowej do Trybunału Konstytucyjnego.

Jak Pani wie, do ZMP należy 300 miast w Polsce. Pod listem z dnia 20 grudnia 2013r. skierowanym do Prezydenta Pana Bronisława Komorowskiego sugerującym skierowanie jej do Trybunału Konstytucyjnego podpisał się Prezes ZMP Pan Ryszard, Grobelny w imieniu wszystkich miast.

Miasta skupione w ZMP nie są przeciwne działkowcom, wręcz mają pozytywny stosunek do Ogrodów i działkowców. Pan Prezes ZMP jeszcze niedawno przyjaźnie odnosił się Ogrodów, co wielokrotnie publicznie wyrażał. Ten stan rzeczy zaskoczył działkowców, którzy w swoich listach kierowanych do Prezesa ZMP domagają się odpowiedzi na nurtujące ich pytanie o przyczynę takiego niekonsekwentnego zachowania i postawy jaką prezentuje.

Włodarze miast wręcz są oburzeni, że Pan Prezes ZMP sam zdecydował bez ich udziału o skierowaniu nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych do Trybunału Konstytucyjnego, co niejednokrotnie wyrażają na zebraniach które obecnie odbywają się w niektórych Ogrodach z działkowcami oraz listach kierowanych do działkowców.
Wszyscy wiemy, w tym również Pani redaktor że Ogrody są „zielonymipłucami" miast i aglomeracji miejskich. Stanowią ważny element infrastruktury zagospodarowania miast. Ich gospodarzom zależy na tym, by istniały i spełniały funkcje użyteczności publicznej, jakie wynikają z ustawy.

Rzekoma nie konstytucyjność zapisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych nie pokrywa się z rzeczywistością, ponieważ zostały one rozpatrzone w długim procesie legislacyjnymi i w konsekwencji zatwierdzone prawie jednomyślnie przez parlament. Kwestionowanie postanowień ustawy jednomyślnie wskazuje na dalszy nacisk deweloperów na pozyskanie gruntów a ZMP ma im w tym pomóc.

Szanowna Pani Redaktor!


Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13 grudnia 2013 roku zamknęła wieloletnią walkę o ustanowienie najwłaściwszych uregulowań prawnych dotyczących Ogrodów i działkowców. Jest pierwszym w historii aktem ustawodawczym którego bazą był obywatelski projekt ustawy Należy podkreślić, że przyjęty został ponad, partyjnymi podziałami. Nie można go traktować jako „ relikt przeszłości". Nowa ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych zapewnia działkowcom trwałość ogrodów działkowych, co jest niezmiernie ważne dla nie tylko dla działkowców ale całego społeczeństwa.

W dniu 21 stycznia br. Prezes ZMP podczas spotkania i rozmowy z poznańskimi działkowcami sprytnie próbował wyjaśnić obecnym dając pokrętną odpowiedź, że obecna ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych jest lepsza od, dotychczasowej, że w zdecydowanej większości popiera zapisy nowej ustawy i nie wycofuje swojego poparcia popartego swoim podpisem pod, projektem obywatelskim.

Sądząc - po tej wypowiedzi, można nazwać Pana Prezesa ZMP "hipokrytą" w pełnym tego słowa znaczeniu. Bo albo się zgadzamy z zapisami ustawy i popieramy inicjatywę obywatelską albo się nie zgadzamy z zapisami ustawy, a w związku z tym nie popieramy tej inicjatywy.

Postawa i zachowanie Pana Prezesa wskazuje jednoznacznie, że chciałby aby „ wilk był syty i owca cała ". Wypowiedź ta wskazuje, że jest to kolejny atak na grunty ogrodów działkowych i „preludium " do kolejnej wojny z działkowcami.

 

Z poważaniem
Patrycja Zielińska

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio